Til toppen

Guide til riktig valg av bereder

Vi guider deg gjennom riktig valg av varmtvannsbereder. Riktig investering for fremtiden.

Når vi skal bytte en varmtvannsbereder i huset er det flere ting å tenke på. Vi anbefaler å investere for fremtiden. Nye varmtvannsberedere har god vannkapasitet vil også vamre opp vanner raskere og smartere. På denne måten sparer du mye strøm etter tid. 

Før var det vanlig med varmtvannsberedere med en kapasitet på 100 til 150 liter vann. I dag ser vi at det blir stadig mer normalt med beredere på 300 liter. 

Fakta om dusj og bade vaner til nordmenn

I følge statistisk sentralbyrå bruker hver nordmann i dag nesten 200 liter vann i døgnet og vannmengden går opp. Til en gjennomsnitt dusj går det som regel 30 til 40 liter vann. Mens til bad i badekar bruker vi opp til 170 liter vann.Det går med andre ord mye vann til en husholdning.

Trenden med store dusjhoder, boblebad, og store badekar øker gjerne en families vannforbruk til det dobbelte. Det er viktig å ta med i beregningen hva du kommer til å ha bruk for i fremtiden, når du skal beregne ny bereder. Selv om mange tenker at vi skal spare vann med sparedusj, har tiden vist at vi stadig bruker mer vann i Norge. 

takdusjsett er blitt mer populær enn noensinne
Hvor sor varmtvannsbereder trenger jeg?

En 300-liters bereder med varmt vann gir cirka 640 liter vann som holder 40 gradeg. Oppvarming skjer raskt. De fleste nye varmtvannsberedere varmer opp til 50-75 liter vann , fra 5 til 40 grader på en time. Vannet i berederen  holder 75 grader når den er fulladet. Den normale brukstemperaturen er 40 grader. Ti hjem som bruker mye varmtvann gjennom hele dagen, kan det likevel gå for sakte og berederen kan bli tom for varmtvann. 

Behov for varmtvann er varierende og avhenger av folks livssituasjon.

Singel, samboer eller en familie på fem?

Det er ofte lurt å kjøpe en bereder som er større enn vi tror slik at vi alltid kan sikre oss nok varmtvann utover hele dagen. Vi har delt våre anbefalinger slik:

120 liter bereder for husholdninger med en til to personer samt hybel eller hytte hvor det også kan være lite plass til en bereder. 

200 liter bereder til tre eller fire personer og en vanlig forbruk av vann. 

300 liter bereder om dere er fire og oppover. 


"Alt har en levetid og vi anbefaler
å skifte ut varmtvannsbereder når
den er cirka 15-20 år gammel"Sikkerhetskrav til montering

De byggetekniske forskrifter fra 2010 TEK 10, krever at installasjon med bereder i rom uten sluk i gulv skal sikres med lekkasjestopper. Dette gjelder alle boliger og næringsbygg.
Lekkasjestoppere monteres i eller omkring vannførende installasjoner, for å registrere lekkasje og automatisk stenge vanntilførselen til skadestedet. Dette vil typisk gjelde kjøkken der oppvaskmaskin, vanntilkoblede kjøleskap og kaffemaskiner er montert.

Opptil 30% billigere forsikring!

For norske forsikringsselskaper representerer vannet et økende problem, alså de må mye oftere ut med større utbetalinger. For å bidra til å redusere skadeomfanget gir derfor de fleste forsikringsselskapene nå rabatt på boligforsikring til alle som monterer vannstoppere. ( Husk å sjekke opp med ditt forsikringsselskap for rabatt og regler som gjelder ).

Express bereder

Om du har større behov for varmtvann kan det være lurt å vurdere ekspress bereder.
Med en ekspress berederfår du varmt vann klart til tapping opptil tre ganger raskere enn med en standrd varmtvannsbereder- uten å bruke mer strøm. Teknikken er genialt enkel.
Bereder er utstyrt med to elementer- ett nær bunnen og ett høyt oppe. Når vannet er kaldt, trer det øverste elementet i funksjon og varmer opp en begrenset vannmengde som på kort tid gir varmt vann for tapping. Deretter slår det nederste elementet inn og varmer opp resten av varmtvannstanken. Begge elementene jobber aldri samtidig og forbruker derfor ikke emr strøm. Den korte oppvarmingstiden gjør ekspressbereder spesielt velegnet for dem som har høyt forbruk av varmtvann. 

Hvordan vite om vannet er bløtt eller hardt ?

Hardhetsgraden til vann angir vannets innhold av salter, hovedsaklig kalsium- og magnesiumsalter. Overflatevann er bløtt vann, mens grunnvann kan være hardt avhengig av hvilke bergarter det er i kontakt med. Drikkevannsforskriften stiller ikke krav til maksimalt innhold av kalsium, magnesium eller total hardhet i vannet, da det ikke er helsemessige ulemper knyttet til hardt vann, bare bruksmessige. Kalsium i drikkevannet gir også mindre korrosjon i vannledningsnettet, og det er derfor ønskelig at kalsiumkonsetrasjonen ikke er for lav. Et optimal innhold av kalsium vil normalt ligge mellom 15-25 mg Ca/l.

For å finne ut hva slags kvalitet det er i vannet der du bor, kan du kontakte din bostedskommune for å finne det ut. 
 


Relaterte artikler