Skip to main content
Til toppen
Klikk og hent GRATIS i nærmeste butikk 120 dager åpent kjøp Vi Matcher Prisen på ALT Trygg handel med Vipps, kort eller Klarna

Åpenhetsloven

Siden 2005 har Right Price Tiles jobbet for at alle skal få realisert oppussingsdrømmen. Vi er spesialist på flis og baderom, med stort produktutvalg og varer på lager. I tillegg tilbyr vi laminat, utstyr og tilbehør. Vi er kundeorientert selskap der vi ønsker å være en god arbeidsgiver og et ansvarlig selskap i samfunnet.  Vi jobber kontinuerlig med å finne produkter med god verdi til våre sluttkunder uten at det går på bekostning av kvalitet, funksjon eller vårt ansvar for å sikre trygge arbeidsforhold og samtidig minimere påvirkning på miljø.

Right Price Tiles gjennomfører årlig revisjon på sine leverandører. Vurderingene i denne revisjonen har endret seg i takt med endringer i samfunnet.  Nå gjøres vurderinger ikke kun basert på profitt, men også vurderinger på hva slags påvirkning vi har på mennesker, samfunn og miljø.

Vi anerkjenner vårt ansvar for å sikre menneskerettigheter i våre leverandørkjeder så vel som å sikre et bærekraftig næringsliv.  Vi har dermed inngått etiske avtaler med våre leverandører som forplikter på en rekke punkter.  Disse er bygd på internasjonale rammeverk og konvensjoner om grunnleggende prinsipper og rettigheter i arbeidslivet, og andre tilsvarende føringer for miljø og klima og antikorrupsjon: 
Verdenserklæringen om menneskerettigheter
ILO-konvensjoner (den internasjonale arbeidsorganisasjonen)
FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP)
FNs Bærekrafts mål

For å følge opp disse prinsippene gjennomføres det årlige aktsomhetsvurderinger av alle leverandører. Vi har kartlagt og gjort risikovurderinger basert på erfaring, fabrikk besøk, geografi, bransje og produkter.  Vi tenker langsiktig og ønsker dialog med våre leverandører, der vi som en naturlig del av innkjøpet diskuterer menneskerettigheter, sysselsetting, miljø/klima og anti-korrupsjon.  

Det er ikke avdekket brudd på våre krav i forbindelse med årets aktsomhetsvurdering.

Ønsker du mer informasjon kan du ta kontakt med kundeservice@rightpricetiles.no

Lenker
Min side