Til toppen

Våtromsplater og membranplater

Våtromsplater er vanntette og veldig enkle å arbeide med, både i forhold til kutting og transportering. Platene er uorganiske og danner ikke grobunn for sopp og råte. I våtsone på baderom og på yttervegg med krav til damptetthet (SD10) må platene påføres godkjent tettesjikt.