Til innholdet
Til toppen

Confix 25Kg

201040405
Prisjakt
pr stk
Legg i handlevogn

  • Hent i butikk
  • 30 dagers returrett
Reparasjonsmørtel med minimalt svinn til konstruktive støpe- og reparasjonsarbeider. Velegnet til monolittisk liming med MAPEPOXY L. forbruk: 1,9 kg/dm3 verktøy: Støpeverktøy

Beskrivelse

BRUKSOMRÅDE
Confix er en tørrmørtel spesielt beregnet til reparasjon, forsterkning og vedlikehold av betong i tykkelse 10-50 mm der fasthet, lavt svinn og tetthet er avgjørende. Eksempler på bruk: • Limt påstøp og reparasjon med monolittisk binding. • Reparasjoner av betongdekker. • Støp av fall mot sluk og avrenninger. • Støp av hulkiler. • Generell reparasjon av betongkonstruksjoner.

TEKNISKE OPPLYSNINGER
Confix er en pumpbar sementbasert tørrmørtel med blandingsforhold sement/velgradert sand opp til 4,0 mm (ca. 1:4) med tilsetninger som gir god støpeog bearbeidelighet. Confix som kun skal tilsettes vann, er sammensatt med tanke på maksimal tetthet, fasthet og lavt svinn. Som sprøytemørtel benyttes fortrinnsvis våtmetoden. Confix er i samsvar med prinsippene beskrevet i EN 1504-9 «Produkter og systemer for reparasjon av betongkonstruksjoner: Definisjoner, krav, kvalitetskontroll og evaluering av samsvar. Almenne regler for bruk av produkter og systemer», og kravene beskrevet i EN 1504-3 «Reparasjonsmørtel for bærende og ikke bærende reparasjoner, klasse R3».

ANBEFALINGER
ved ekstra dype sår påføres Confix på horisontale flater eller med horisontal støtte kan Confix påføres ett lag. • Tilsett ikke ekstra vann etter at blandingen har begynt å avbinde. • Bruk ikke Confix hvis sekken er skadet eller tidligere åpnet.

RETNINGSLINJER FOR BRUK
Forbehandling Underlaget må rengjøres grundig, løs betong og urenheter på flaten det støpes mot skal fjernes. Prikkhugging, meisling eller sandblåsing kan være nødvendig. Sårkanter hugges minimum 10 - 20 mm rett inn i betongen, slik at utflasking til null unngås. Deretter vannes betongen, helst dagen før, slik at den kan tørke noe igjen. Fritt vann skal ikke forekomme. Blanding Mindre mengder kan blandes med drill og visp. Større volum blandes med mørtelblander eller tvangsblander. Blandetid minimum 3 minutter. Konsistensen reguleres med vanntilsetning, men vær oppmerksom på at høyere vannmengde enn anbefalt ca. 3,25 liter pr. sekk à 25 kg kan gi større svinn, redusert fasthet og dårlig resultat. Dersom tykkelsen som skal legges er større enn 50 mm kan Confix tilsettes ca. 30% pukk 8-12. Mørtlene må være plassert senest 2 timer etter blanding og aldri tilsettes mer vann etter at avbinding har startet.

PÅFØRING
Mørtelen plasseres med vanlig murerverktøy, pumpe eller egnet sprøyteutstyr og komprimeres godt. Anvendes ved temperatur +5°C til +35°C. Monolittisk liming For å oppnå sikker heft og kraftoverførende adhesjon til underlaget kan Confix limes til underlaget med Mapepoxy L. Metoden utføres vått-i-vått. Mapepoxy L påføres den herdede betongen (underlaget) med kost eller med gummisparkel på jevne flater. På større flater og på steder med armering kan traktesprøyte også benyttes. Pass på at Mapepoxy L påføres innenfor limets brukstid (avhenger av temperatur). Fersk Confix må påføres innen limets åpentid (avhenger av temperatur). Hvis åpentid ikke kan overholdes skal limet avstrøs med sand, og nytt lag lim påføres. Liming med fersk Confix til herdet betong med Mapepoxy L kan gjøres ved alle temperaturer det er forsvarlig å støpe med Confix, uten tilsetting av frosthindrende tilsetningsstoff. Sikrere resultat fås dersom flaten er overflatetørr, men noe fuktighet i betongoverflaten kan tolereres (se eget teknisk datablad for Mapepoxy L). Etterbehandling Dette skjer sikrest ved å påføre frie overflater membranherder Mapecure 1, Cur-Imp eller Mapecure WF-75 umiddelbart etter utstøping for så å tilføre vann fra neste dag og 3 - 4 dager framover. Tildekking med plastfolie er også effektivt og foretrekkes når flaten skal overflatebehandles.

RENGJØRING
Fersk mørtel kan fjernes fra verktøy og utstyr med vann. Herdet materiale fjernes mekanisk.

FORBRUK
Ca. 2 kg pr. liter ferdig masse.

EMBALLASJE
Confix leveres i 25 kg sekker og 1200 kg bag.

LAGRING
Må lagres tørt og er i uåpnede sekker holdbar i 12 måneder. Produktet er i samsvar med kravene i Annex XVII i Forordning (EC) 1907/2006 (REACH), Art. 47.

SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR KLARGJØRING OG BRUK
For instruksjon vedrørende sikker håndtering av våre produkter, vennligst se siste utgave av sikkerhetsdatablad på vår nettside www.mapei.no PRODUKT FOR PROFESJONELT BRUK.

MERK
De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne produktbeskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om produktene. All overstående informasjon må likevel betraktes som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktet må på forhånd forsikre seg om at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse. Brukeren står selv ansvarlig dersom produktet blir benyttet til andre formål enn anbefalt eller ved feilaktig utførelse. Vennligst referer til siste oppdaterte versjon av teknisk datablad som finnes tilgjengelig på vår webside www.mapei.no JURIDISK MERKNAD: Innholdet i dette tekniske databladet kan kopieres til andre prosjektrelaterte dokumenter, men det endelige dokumentet må ikke suppleres eller erstatte betingelsene i det tekniske datablad, som er gjeldende, når MAPEI-produktet benyttes. Det seneste oppdaterte datablad er tilgjengelig på vår hjemmeside www.mapei.no ENHVER ENDRING AV ORDLYDEN ELLER BETINGELSER, SOM ER GITT ELLER AVLEDET FRA DETTE TEKNISKE DATABLADET, MEDFØRER AT MAPEI SITT ANSVAR OPPHØRER.

Vekt pr. enhet 25.0 kg
Produktlengde 0.0 mm
Produktbredde 0.0 mm
Produkt tykkelse 0.0 mm
Pakkelengde 0.0 mm
Pakkehøyde 0.0 mm