Skip to main content
Til toppen
Klikk og hent GRATIS i nærmeste butikk 120 dager åpent kjøp Vi Matcher Prisen på ALT Trygg handel med Vipps, kort eller Klarna

-Kerapoxy CQ 130 Jasmin 3kg-

Produktnummer: 201020275
Nettlager:

Sigefritt, høyverdig to-komponent syrebestandig fugemasse og lim for montering og fuging av keramiske fliser og naturstein (fugebredder over 3 mm). • Forbruk som fugemasse: Avhengig av fugestørrelsen • Forbruk som lim: 2 - 4 kg/m² • Påføring: Egnet sparkel

inkl. mva.

Sigefritt, høyverdig to-komponent syrebestandig fugemasse og lim for montering og fuging av keramiske fliser og naturstein (fugebredder over 3 mm). • Forbruk som fugemasse: Avhengig av fugestørrelsen • Forbruk som lim: 2 - 4 kg/m² • Påføring: Egnet sparkel

KLASSIFISERING I HENHOLD TIL EN 13888 Kerapoxy CQ er en RG klasse reaktiv (R) fugemasse for fuger (G). Kerapoxy CQ er sertifisert av universitetet i Modena (Italia) i henhold til ISO 22196:2007 standarden som en fugemasse som beskytter mot dannelse og formering av mikoroganismer. KLASSIFISERING I HENHOLD TIL EN 12004 Kerapoxy CQ er et forbedret (2) reaktiv epoksy-lim (R) klassifisert innen klassen R2.

BRUKSOMRÅDE
Innendørs og utendørs fuging mellom materialer av keramikk, stein eller glass mosaikk. Produktet er spesielt godt egnet til fuging av store arealer hvor det er krav til enkel påføring og rengjøring. Kerapoxy CQ lar deg til å lage gulv, vegger og arbeidsflater i samsvar med HACCP-systemet og i henhold til kravene satt i EC regulativ no. 852/2004 når det gjelder hygiene og håndtering av matvarer. Produktet er også egnet som syreresistent lim og hurtig installering av keramiske fliser, steinmaterialer, fibersement, betong og andre materialer på alle underlag som normalt benyttes i byggebransjen. Brukseksempler • Til bruk som fugemasse mellom ujevne materialer hvor det normalt er vanskelig å påføre epoksyfugemasse. • Fuging av overflater i matvareindustri (meierier, ysterier, slakterier, bryggerier, vinproduksjon, etc), butikker og andre miljøer med høye krav til hygiene. • Fuging mellom anti-bakterielle fliser. • Fuging på overflater med krav til høy motstand mot dannelse og formering av mikro-organismer. • Fuging på overflater i laboratorier, kjøkken etc. • Fuging på overflater i industri slik som galvaniseringsfabrikker, garverier, batteriproduksjon eller papirindustri hvor høy mekanisk styrke og motstandsdyktighet mot syrer er et krav. • Fuging av svømmebassenger og særlig godt egnet til bassenger i spa eller fyllt med sjøvann. • Fuging av overflater i tyrkiske bad eller andre former for damprom. • Som syreresistent liming av fliser i henhold til klasse R2 beskrevet i EN 12004 standarden. • Liming av dørterskler eller vinduskarmer. • Liming av plastfliser armert med glassfiber i svømmebassenger. • Liming av spesialdesignede fliser. Kerapoxy CQ kan også benyttes som fugemasse mellom uglasserte fliser, klinker, stein, polert porsellenato eller porsellenato i farger med sterk kontrast. Pass på å gjøre et prøvefelt for å teste egnetheten til Kerapoxy CQ før påføring over et stort areal.

TEKNISKE EGENSKAPER
Kerapoxy CQ er en to-komponent epoksy fugemasse med en meget lav emisjon av flyktige organiskeforbindelser tilsatt silikatsand og andre spesial tilpassede ingredienser. Produktet er meget resistent mot syreangrep og er svært enkel å holde ren. Kerapoxy CQ inneholder bakteriologiske komponenter som sørger for å stoppe videre utvikling av bakterier og andre organiske organismer slik som mugg i fugene. Disse egenskapene skyldes MAPEIs BioBlock-teknologi som er utviklet i MAPEIs laboratorier. Dette er et produkt med meget lave utslipp av flyktige organiske forbindelser og er klassifisert som Emicode EC1 R Plus av GEV når det brukes til fuging. Ved korrekt påføring vil produktet gi fuger med følgende egenskaper: • utmerket mekanisk styrke og motstandskraft mot kjemiske påkjenninger noe som gir en fugemasse med svært god slitestyrke; • gir en glatt og kompakt overflate som er ikke-absorberende og lett å rengjøre. Dette gir en overflate som oppfyller krav til hygiene og hindrer dannelse av jordslag og mugg; • høy hardhetsgrad som gir motstandsdyktighet mot tung trafikk; • ingen krymping og dermed ingen sprekker; • jevn farge og motstandsdyktig mot atmosfærisk påvirkning; • lett å påføre og er en videre utvikling av tradisjonelle epoksyfugemasser og på grunn av sin kremete konsistens gir produktet en kortere installasjonstid og gjør det lettere å rengjøre overflaten og få en pen overflate.

ANBEFALINGER
Selv om overflaten kan virke ren etter å ha rengjort med et gummibrett anbefales det sterkt å gå over med en Scotch-Brite® pad og rent vann for å løse opp rester av epoksy fra overflaten. • Benytt Kerapoxy IEG for å fuge i miljøer hvor fugene vil bli utsatt for umettede fettsyrer (produksjon av spekemat, pølse eller andre oljer) og aromatiske hydrokarboner. • Bruk en av MAPEIs fleksible fugemasser (Mapesil AC, Mapesil LM eller Mapeflex PU 45 FT) for ekspansjonsfuger eller andre fuger som utsettes for bevegelse. • Det garanteres ikke perfekt heft mellom Kerapoxy CQ og fliser hvor kantene er forurenset med olje, sement, støv, fett eller andre forbindelser som kan redusere heft. • Ikke benytt Kerapoxy CQ på teracotta fliser da det kan endre overflaten til flisene. • Utfør alltid et testareale før fuging av materialer som stein eller porsellenato med en ru og porøs overflate. • Ikke tilsett vann eller andre løsemidler til Kerapoxy CQ i et forsøk på å gjøre den lettere å arbeide med. • Benytt produktet i temperaturer mellom +12°C og +30°C. Det er verdt å merke seg at ved temperaturer under +15°C kan påføring være vanskeligere. • Forpakningen er forhåndsdosert og dermed vil det ikke bli blandefeil da hele volumet benyttes. Dersom det gjøres delblandinger må dele måles nøye ellers kan det ha en negativ effekt på herdingen. • Dersom herdet Kerapoxy CQ må fjernes fra flisene anbefales det at det benyttes en industriell varmlufts blåser.

FREMGANGSMÅTE VED PÅFØRING SOM SYRERESISTENT FUGEMASSE
Klargjøring av fugene Fugene må være rene, støvfrie og uten lim i 2/3 av flisens høyde. Lim eller mørtel som finnes i fugene under liming må fjernes fra fugene mens den fremdeles er fersk. Før fuging vær nøye med at limet eller mørtelen har herdet og at det meste av vannet er borte. Kerapoxy CQ skades ikke av damp i underlaget, men fugene må ikke være våte under fuging. Klargjøring av produktet Hell herderen (komponent B) ned i bøtten med komponent A og bland godt til en glatt pasta oppnås. Det anbefales å benytte en elektrisk blander på lav hastighet for å få en perfekt blanding og redusere overoppheting som kan redusere påføringstiden. Benytt blandingen innen 45 min. Påføring av produktet Spre Kerapoxy CQ med en spesial tilpasset MAPEI sparkel og sørg for at fugene fylles helt ned i bunnen. Benytt kanten på sparkelen til å fjerne overflødig materiale. Rengjøring Etter fuging med Kerapoxy CQ må overflatene rengjøres mens fugemassen fremdeles er fersk. Rengjøring av fugene kan utføres ved å benytte litt vann og en ru svamp (slik som en Scotch-Brite® eller MAPEIs fugerengjøringssett) etterfulgt av en cellulosesvamp. Vær nøye med å ikke fjerne materiale fra fugene. Svampen må være våt under rengjøring av overflatene. Væske som blir igjen på overflaten under rengjøring kan fjernes med svamp. Sørg for å rengjøre svampen når den blir mettet med epoksy. Samme teknikk kan benyttes i fugene. Etter den avsluttende behandlingen er det viktig at det ikke finnes rester av Kerapoxy CQ på overflaten. Dette er fordi det kan være veldig vanskelig å fjerne produktet hvis det har herdet. Det er derfor viktig å skylle svampen ofte under rengjøringen. Ved meget store overflater kan den avsluttende behandlingen gjennomføres med en roterende rengjøringsmaskin. Væske som ligger på overflaten etter rengjøringen kan fjernes ved bruk av en nal. Kerapoxy Cleaner (rengjøringsmiddel spesialtilpasset for epoksyfugemasser) kan også benyttes for den avsluttende rengjøringen for å fjerne tynne lag med produkt som kan legge seg på overflaten noen timer etter påføring. Ved slik bruk må produktet få lov til å virke på arealet (min 15-20 min) før det fjernes. Hvor effektiv Kerapoxy Cleaner er avhenger av hvor lenge etter legging av fugemassen produktet benyttes og mengden fugemasse på overflaten. Rengjøring må alltid gjennomføres mens fugemassen fremdeles er “fersk”.

FREMGANGSMÅTE VED PÅFØRING SOM LIM
Etter blanding av de to komponentene påføres massen med en tannsparkel. Påfør flisen under jevnt trykk for å sørge for god kontakt. Etter herding vil Kerapoxy CQ sørge for en sterk og kjemikalieresistent binding.

KLAR TIL Å UTSETTES FOR LETT GANGTRAFIKK
Gulv kan utsettes for lett trafikk fra gående etter 12 timer ved +20°C.

BRUKSKLAR
Etter 3 døgn kan overflaten utsettes for kjemiske angrep. Rengjøring Verktøy og utstyr som er benyttet under påføring kan rengjøres med vann umiddelbart etter påføring. Dersom produktet har fått herde kan det kun fjernes mekanisk eller ved bruk av Pulicol 2000.

FORBRUK
Forbruk av Kerapoxy CQ varierer avhengig av størrelsen på fuger og fliser.

EMBALLASJE
Kerapoxy CQ leveres i en ferdigdosert beholder som inneholder komponent A og en bøtte med B som må tilsettes ved bruk. Produktet finnes i 3 kg forpakning for alle farger mens 10 kg forpakninger er tilgjengelig for følgende farger: 282 - 283 - 100 - 113 - 114 - 132.

TILGJENGELIGE FARGER
Kerapoxy CQ er tilgjengelig i 19 farger. LAGRING Kerapoxy CQ kan lagres i opp til 24 måneder i original emballasje. Lagre komponent A ved en temperatur på minimum +10°C for å unngå krystallisering av produktet, som kan reverseres ved oppvarming.

SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR KLARGJØRING OG PÅFØRING
For instruksjon vedrørende sikker håndtering av våre produkter, vennligst se siste utgave av sikkerhetsdatablad på vår nettside www.mapei.no PRODUKT FOR PROFESJONELT BRUK.

MERK
De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne produktbeskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må likevel bli betraktet som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktet må på forhånd forsikre seg om at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse. Brukeren står selv ansvarlig dersom produktet blir benyttet til andre formål enn anbefalt, eller ved feilaktig utførelse. Vennligst referer til siste oppdaterte versjon av teknisk datablad som finnes tilgjengelig på vår webside www.mapei.no JURIDISK MERKNAD Innholdet i dette tekniske databladet kan kopieres til andre prosjektrelaterte dokumenter, men det endelige dokumentet må ikke suppleres eller erstatte betingelsene i det tekniske datablad, som er gjeldende, når MAPEI-produktet benyttes. Se det seneste oppdaterte datablad samt garantiinformasjoner på www.mapei.no. ENHVER ENDRING AV ORDLYDEN ELLER BETINGELSER, SOM ER GITT I ELLER AVLEDET FRA DETTE TEKNISKE DATABLADET, MEDFØRER AT ALLE RELATERTE MAPEI GARANTIER OPPHØRER.

Farge Beige
Høyde 185 mm
Vekt Pr. Enhet 3 kg
Bestillingsenhet stk
Lengde 200 mm
Bredde 200 mm
Pakkeinnhold 4

Frakt
Vi tilbyr hjemlevering, det kan også bestilles vareprøver.
portnord er vår største samarbeidspartner, vi bruker også lokale transportører når vi ser de kan levere fortere

Klikk og hent
Ønsker du å reservere en vare? klikk og hent Gratis.
Kontroller beholdingen i butikken du ønsker å handle hos, vi sender ikke varer mellom butikkene.

Betaling
Vipps koster ingenting, - uansett beløp. Enkelt og raskt
Visa og Mastercard
Kjøp nå, betal senere med Klarna

Lenker
Min side