Til toppen
Legging av smøremembran på baderommet

Legging av smøremembran på baderommet

Komplett guide til legging av smøremembran på badet

Det finnes primært to forskjellige måter å få et et tett våtrom på: Enten med foliemembran eller med smøremembran. Denne artikkelen viser deg hvordan du gjør det med smøremembran. Før du går i gang med smøremembran er det viktig med litt bakgrunnsinfo.

 

BETINGELSER FOR BRUK

 

 

DAMPTETTHET

 

MAPEGUARD WP 2K MEMBRANE smøremembransystem oppnår en damptetthet på Sd > 69 m ved bruk av PRIMER VT PLUS sammen med MAPEGUARD WP 2K MEMBRANE. På vegger og etasjeskillere der våtsonen vender mot uteklima eller mot rom som har begrenset oppvarming, er kravet til damptetthet Sd > 10 m. På andre overflater står en fritt til å velge blant primere i systemet.

FOR Å OPPFYLLE KRAVET TIL DAMPTETTHET MÅ PRIMER PÅFØRES PÅ FØLGENDE MÅTE:

2 strøk PRIMER VT PLUS påført med 0,15 kg/m2 per strøk i kryss

Påføring av membran

Kilde: TEK17 fra Direktoratet for Byggkvalitet

Følgende gjelder for tykkelse av membransjikt på overflater som har krav til våtromsmembran:

GULV:

Ett eller flere strøk MAPEGUARD WP 2K MEMBRANE til en tykkelse av minimum 1 mm. Dette tilsvarer et forbruk på minst 1,5 kg/m2

VEGG:

Ett, eller flere strøk MAPEGUARD WP 2K MEMBRANE til en tykkelse av minimum 1 mm. Dette tilsvarer et forbruk på minst 1,5 kg/m2

Det anbefales at membransystemet påføres på gulv og alle vegger og overganger i våtrommet for å sikre at krav til membran og damptetthet blir overholdt. For produktdokumentasjon i henhold til krav fra DIBK gjelder Teknisk godkjenning fra Sintef TG 20806 som kan lastes ned her. TG 20806 inneholder alle gjeldende produkter og betingelser for bruk.

OVERGANG MOT TERSKEL

Ved tetting mot dørterskel kan man montere MAPEBAND B T butylbånd mot underlaget før MAPEGUARD WP 2K MEMBRANE påføres og brette opp til nivået for ferdig gulv. MAPEGUARD WP 2K MEMBRANE-systemet påføres over etter anvisning for øvrige flater. Som alternativ til MAPEBAND B T, kan man man bruke MAPEGUARD ST eller MAPEBAND EASY, som da limes med MAPEFLEX MS45.

Illustrasjon: BBV

1 Terskel

2 Mapeband B T

3 Flislim

4 Mapesil AC / Mapesil LM silikon

5 Fliser

OVERGANG MELLOM VEGG OG KARM

 

Illustrasjon: BBV

Mapeband BT

Illustrasjon: BBV

Mapeguard ST eller Mapeband Easy

Dørkarmen bør være i flukt med underlaget for membranen; se figur. Terskel og karm skal være montert før MAPEGUARD WP 2K MEMBRANE smøremembransystem monteres. Tetting mot karm kan gjøres på samme måte som mot terskel ved å skjøte med MAPEBAND B T butylbånd før påføring av MAPEGUARD WP 2K MEMBRANE. Alternativt, kan man skjøte ved å lime MAPEGUARD ST eller MAPEBAND EASY mot terskel og karm med MAPEFLEX MS45.

TETTING AV HULL I MEMBRANSJIKTET TIL INSTALLASJONER NÅR VÅTROMMET ER FERDIG

Alle hull i i membranen til senere installasjon må tettes ved at pluggen og borehullet fylles med MAPESIL AC eller MAPESIL LM silikon.

Illustrasjon: BBV

1 Mapesil AC/Mapesil LM silikon og evt. pluss

2 Plate

3 Stender

Illustrasjon: BBV

1 Mapesil AC/Mapesil LM silikon

2 Plugg

3 Betongvegg

FORUTSETNINGER

1 Fuktigheten i betongunderlag skal ikke overstige 85 % RF ved bruk av PRIMER VT PLUS sammen med MAPEGUARD WP 2K MEMBRANE. Ved bruk av andre primere kan ikke RF overstige 95 %. Underlaget skal være rent og tørt før påføring. Større riss, skader og nedsenkning ved skruer skal sparkles på forhånd. Løse partikler samt fett og olje må fjernes fra underlaget. Fjern sementhud og eventuell herdemembran på betongunderlag. Forbehandling skjer ved sliping eller blastring samt støvsuging.

2 Underlaget skal under alle omstendigheter støvsuges etter forbehandling og før produktene påføres.

Kontrollér at fall mot sluk er riktig utført og at gulvet ikke har fordypninger der vann kan samles.

Kontrollér at alle rørgjennomføringer sitter fast og stikker vinkelrett ut fra veggen eller gulvet.

DAMPSPERRE

1 På overflater med krav til damptetthet må PRIMER VT PLUS brukes som primer. PRIMER VT PLUS må påføres i 2 strøk og strøk nr 2 må påføres i 90 graders retning mot strøk nr 1. Forbruk per strøk: minst 0,15 kg/m2 Forbruk totalt: minst 0,3 kg/m2

PRIMER

1 På overflater som ikke har krav til damptetthet, kan man benytte PRIMER VT PLUS, PRIMER G eller ECO PRIM T PLUS som primer.

2 PRIMER G kan benyttes til sugende underlag. PRIMER G påføres i et eller flere strøk. PRIMER G kan tynnes ut med vann avhengig av underlag. Forholdet er oppgitt i produktets tekniske datablad.

OVERGANG TIL SLUK

1 Fjern slukets klemring. Plassér knivfot, eller skjæremal om dette medfølger det relevante sluket

2 Fjern halve folien fra MAPEBAND B DC eller MAPEBAND B DCL slukmansjett og lim den eksponerte delen halvveis over sluket, slik at
slukmansjetten sentreres over sluket.

3 Fjern resten av folien og lim resten av MAPEBAND B DC eller MAPEBAND B DCL over sluket. Sørg for at slukmansjetten limes flatt og at
det ikke oppstår luftlommer.

KLARGJØRING OG PRIMING

Før påføring av MAPEGUARD WP 2K MEMBRANE trenger du en rulle til større overflater og en pensel til detaljer. Forbruk: - ca. 1,5 kg/m2 for å oppnå 1 mm tykkelse på vegg - ca. 1,5 kg/m2 for å oppnå 1 mm tykkelse på gulv Ventetid mellom strøk: ca 25–30 min.

2 Påfør første sjikt med valgte primer. PRIMER VT PLUS skal påføres med minst 0,15 kg/m2

3 Påfør det andre strøket vinkelrett på det første. MAPEGUARD WP 2K MEMBRANE smøremembran kan påføres etter at valgte primer er tørr.

TETTING AV RØRGJENNOMFØRINGER

1 Påfør MAPEGUARD WP 2K MEMBRANE rundt røret og sørg for at hele rørmansjettens bakside dekkes av smøremembran.

2 Tre over en MAPEGUARD PC rørmansjett i riktig størrelse.

3 Press mansjetten ned i smøremembranen. Press ut alle luftlommer. Bak inn hele mansjetten i MAPEGUARD WP 2K MEMBRANE.

4 Fullfør tetting av alle rør

5 MAPEGUARD WP 2K MEMBRANE påføres rundt overgangen der gummikjernen på mansjetten møter røret. Mansjetten heldekkes i MAPEGUARD WP 2K MEMBRANE.

6 Ferdig tetting av Ø110 mm rør

TETTING AV HJØRNER OG OVERGANGER OG PÅFØRING AV MAPEGUARD WP 2K

1 Begynn med å måle alle overganger mellom vegger, gulv og skjøter i underlaget. Kapp passende lengder av valgte tettebånd: MAPEGUARD ST eller MAPEBAND EASY.

2 Påfør MAPEGUARD WP 2K MEMBRANE i hjørnet. Påfør tilstrekkelig for å dekke hele baksiden av valgte hjørnemansjett: MAPEGUARD IC, eller MAPEBAND EASY 90°.

3 Plasser MAPEGUARD IC eller MAPEBAND EASY 90° i innerhjørnet. Sørg for at ingen luftlommer oppstår under hjørnemansjetten.

4 Bak inn hele hjørnemansjetten med MAPEGUARD WP 2K MEMBRANE.

5 MAPEGUARD EC eller MAPEBAND EASY 270° monteres på samme måte i ytterhjørner.

6 Påfør MAPEGUARD WP 2K MEMBRANE og montér ferdigkappede lengder av MAPEGUARD ST eller MAPEBAND EASY i overgangen mellom vegger og gulv. Sørg for at den stiplede midtlinjen sammenfaller med overgangen og at hele båndet dekkes av MAPEGUARD WP 2K MEMBRANE. Sørg for at det ikke oppstår hulkil og press ut alle luftlommer.

7 Bak inn hele tettebåndet med MAPEGUARD WP 2K MEMBRANE

8 Montér MAPEGUARD ST eller MAPEBAND EASY på samme måte i alle overganger mellom vegger.

9 Monter MAPEGUARD ST eller MAPEBAND EASY på samme måte over alle eventuelle plateskjøter.

10 Påfør MAPEGUARD WP 2K MEMBRANE på alle overflater i våtsonen. Påfør minst 1,5 kg/m2 på vegger og minst 1,5 kg/m2 på gulv. Ventetid mellom sjikt: 25–30 min.

11 Slik kan et våtrom se ut etter installasjon av MAPEGUARD WP 2K MEMBRANE smøremembransystem. Kontroller at arbeidet er korrekt utført.

Sjekk at:

- Membransjiktet er komplett og at alle evt. skader/rifter er reparert.

- Alle overganger og gjennomføringer er tettet. Det kan lønne seg å ta bilder underveis og etter monteringen av membransystemet.

OVERGANG TIL PURUS SLUK MED SLUKLEMRING

1 Kontrollér at sluket er montert på samme nivå som membransjiktet. Skru av klemringen og kontrollér at o-ringen er montert under klemringen.

2 Montér eventuell knivfot eller skjæremal dersom dette følger med sluket.

3 Montér MAPEBAND B DC slukmansjett og MAPEGUARD WP 2K MEMBRANE-systemet slik tidligere beskrevet. Når MAPEGUARD WP 2K MEMBRANE har tørket tilstrekkelig (ca 3 timer etter andre strøk), installer Purus-kniven dersom dette følger med sluket.

4 Skjær hull i MAPEGUARD WP 2K MEMBRANE og MAPEBAND B DC med Purus-kniven, eller annen kniv. Skjær kun et lite hull.

5 Skru fast klemringen over sluket. Bruk kun håndverktøy

6 Kutt hullet rent rundt klemringen. Sørg for at en liten kant av membranen og slukmansjetten er synlig under klemringen.

7 Ferdig tettet sluk med skruklemring.

OVERGANG TIL PURUS SLUK MED PRESSET KLEMRING

1 Kontrollér at sluket er montert på samme nivå som membransjiktet. Fjern klemringen.

2 Montér eventuell knivfot eller skjæremal dersom dette følger med sluket.

3 Montér MAPEBAND B DC slukmansjett og MAPEGUARD WP 2K MEMBRANE-systemet slik tidligere beskrevet. Når MAPEGUARD WP 2K MEMBRANE har tørket tilstrekkelig (ca 3 timer etter andre strøk), installer Purus-kniven dersom dette følger med sluket.

4 Skjær hull i MAPEGUARD WP 2K MEMBRANE og MAPEBAND B DC med Purus-kniven, eller annen kniv. Skjær kun et lite hull.

5 Fjern eventuell knivfot fra sluket og press ned klemringen over MAPEGUARD WP 2K MEMBRANE ned i sluket. Skjær hullet rent rundt klemringen.