Til innholdet
Til toppen

-Mapei Eb Flytsparkel Grov 20Kg

201030313
Prisjakt
pr stk
Legg i handlevogn

  • Hent i butikk
  • 30 dagers returrett
Sementbasert, fiberarmert selvutjevnende sparkelmasse for grovavretting og trinnlydgulv i tørre rom. • Tykkelse: 10-80 mm

Beskrivelse

PRODUKTBESKRIVELSE FLYTSPARKEL GROV er en fiberarmet og sementbasert sparkelmasse.

BRUKSOMRÅDE FLYTSPARKEL GROV er godt egnet til grovavretting av underlag som betong-gulv, -elementer og tregulv med tilstrekkelig stivhet. Produktet er også godt egnet til innstøpning av elektrisk eller varmbåren gulvvarme. FLYTSPARKEL GROV er ikke egnet som slitelag og derfor må produktet dekkes av et egnet belegg så snart forholdene tillater dette. Overflaten må slipes før gulvbelegg kan legges. 
FLYTSPARKEL GROV skal kun benyttes innendørs!

RETNINGSLINJER FOR BRUK Forbehandling av underlaget Underlaget skal alltid primes før FLYTSPARKEL GROV påføres. Primeren må være tørr før sparkelmassen kan legges. Flaten som skal avrettes må også fjernes for sementslam, støv og andre urenheter som kan redusere heft til primeren.
Underlags og rom temperaturen i området hvor FLYTSPARKEL GROV skal legges må ligge mellom +10°C 
og +25°C. Sørg for at det ikke er gjennomtrekk i området hvor produktet skal benyttes, eller at massen blir utsatt for direkte sollys da dette kan påvirke sluttkvaliteten. 

Blanding Tørrstoffet blandes med 3,4 - 3,6 liter vann per sekk. Tørrstoffet kan med fordel holde en temperatur på om lag +20°C og temperaturen av ferdig blandet produkt må holde en temperatur over +10°C. Massen kan blandes med en automatisk blandepumpe eller ved hjelp av drill og visp. Normal blandetid er 2 - 3 minutter. 

Utlegging Massen fordeles utover med sparkelslange eller bøtte. Umiddelbart etter utlegging skal overflaten glattes lett over med en tannsparkel for å oppnå best mulig resultat.

Rengjøring Verktøy og utstyr kan rengjøres med vann dersom dette gjøres før produktet har herdet. Herdet produkt kan kun fjernes mekanisk.

LAGRING Produktet kan lagres i inntil 6 måneder, tørt og i lukket originalemballasje innendørs.

HELSE OG SIKKERHETSINFORMASJON Produktet kan utløse en allergisk hudreaksjon og gi alvorlig øyeskade. Ved kontakt på hud og øyne, vask mye med såpe og vann. Det anbefales å bruke vernebriller, vernehansker, verneklær og maske, samt ta vanlige forhåndsregler for bruk av kjemikalie.
For ytterligere informasjon, vennligst se sikkerhetsdatabladet. MAPEI-HJELPEN For spørsmål og hjelp vedrørende bruk av våre produkter, kontakt Mapei-hjelpen på telefon; 08715 eller e-post; teknisk@mapei.no

Vekt pr. enhet 20.0 kg
Produktlengde 0.0 mm
Produktbredde 0.0 mm
Produkt tykkelse 0.0 mm
Pakkelengde 0.0 mm
Pakkehøyde 0.0 mm