Til toppen

Mapepoxy L 1,25Kg

202010105
Prisjakt
pr stk
Butikk symbol
Varen er på lager i 9 av 14 butikker.
Se beholdning og velg Klikk&Hent
for å plukke opp bestillingen i din nærmeste butikk.
Gratis opphenting i butikk
Legg i handlevogn

  • Hent i butikk
  • 30 dagers returrett
To-komponent hurtigherdene epoksylim for liming av fersk betong til gammel betong, gammel betong til gammel betong samt stål til betong. Kan også brukes som meget slitesterk og bestandig belegg på stål og betong. Kun til yrkesmessig bruk. • farge: Grå • forbruk: 0,5 - 1,5 kg/m² avhenger av underlaget • påføring: Kost, svaber eller sprøyte


Beskrivelse

BRUKSOMRÅDE
Mapepoxy L brukes for kraftoverførende liming av - fersk betong til herdet betong eller stål (monolittisk liming) - herdet betong til herdet betong - stål til herdet betong - stål til stål Mapepoxy L er også egnet brukt til forankring av bolter i borehull, eller som beskyttende belegg på betong.

TEKNISKE EGENSKAPER
Mapepoxy L er et to-komponent epoksylim basert på en fylt epoksyharpiks og et akselerert polyamin. Mapepoxy L inneholder ikke benzylalkohol eller andre mykgjørere som vil kunne migrere ut eller brytes ned under normale belastninger. Produktet vil derfor forbli uforandret i en konstruksjons forventede levetid. Mapepoxy L har meget god fuktighetsbestandighet sett i forhold til andre epoksybaserte limsystemer. Mapepoxy L har god temperaturbestandighet, men får redusert sine kraftoverførende egenskaper i området +50 – 70 °C. Ved avkjøling vil produktet igjen få sine opprinnelige egenskaper. Mapepoxy L er i samsvar med prinsippene beskrevet i NS-EN 1504-9 “Produkter og systemer for reparasjon av betongkonstruksjoner: Definisjoner, krav, kvalitetskontroll og evaluering av samsvar. Allmenne regler for bruk av produkter og systemer”, og kravene beskrevet i NS-EN 1504-4 “Lim for konstruktive formål”. Mapepoxy L har lav emisjon, og tilfredstiller krav til M1.

PÅFØRING
Klargjøring av underlaget: Klargjøring av betong Betongen må forbehandles slik at den er ren og støvfri. Betongoverflaten må i tillegg være jevn og fast. Sandblåsing er den beste forbehandlingsmetoden, men også syrevasking med etterfølgende spyling og tørking kan benyttes. Klargjøring av stål Stålet må forbehandles slik at det er fritt for rust og andre forurensninger. Sandblåsing til SA 2 ½ er det beste, men på mindre arbeider kan sliping og avfetting være tilstrekkelig. Generelt er heft helt avhengig av underlagets beskaffenhet, valgt forbehandling og hvilke forurensninger som er tilstede ved utførelse. Hvilke verdier som kan benyttes som beregningsgrunnlag vil avhenge av de stedlige forhold og bør vurderes fra gang til gang. Temperaturen i luft og på underlaget skal være minst + 5 °C ved påføring og herding, hvor ikke annet er angitt. Klargjøring av produktet: Komp. A og komp. B bør ved blanding ha en temperatur på minst +15 °C. Komp. B helles i spannet til komp. A, og blandes med en langsomtgående drill med visp i minst 3 minutter til produktet er helt homogent. Produktet må ikke tynnes! Påføring av produktet: Liming av fersk (uherdet) betong til herdet betong eller stål Mapepoxy L påføres den herdede betongen med kost, eller eventuelt med gummisparkel på jevne flater. På større flater og på steder med armering kan traktesprøyte også benyttes. Pass på at Mapepoxy L påføres innenfor limets brukstid (avhenger av temperatur). Den ferske mørtelen eller betongen må påføres innen limets åpentid (avhenger av temperatur). Hvis åpentid ikke kan overholdes skal limet avstrøs med sand, og nytt lag lim påføres. Benytt så lavt v/c-forhold i betongen som mulig. Dekk til med plastfolie eller bruk membranherder, umiddelbart etter utstøping. Liming med fersk betong til herdet betong med Mapepoxy L kan gjøres ved alle temperaturer det er forsvarlig å støpe med vanlig betong eller mørtel, uten tilsetting av frosthindrende tilsetningsstoff. Dog skal man passe på at temperaturen er over 0 °C på flaten ved påføring. Sikrere resultat fås dersom flaten er overflatetørr, men noe fuktighet i betongoverflaten kan tolereres. Liming av stål eller herdet betong til herdet betong Mapepoxy L påføres overflaten med kost, eller eventuelt med gummisparkel på jevne flater. På større flater kan traktesprøyte også benyttes. Pass på at Mapepoxy L påføres innenfor limets brukstid (avhenger av temperatur). Stål eller betongdeler sammenføyes innen limets åpentid (avhenger av temperatur). Hvis åpentid ikke kan overholdes skal limet avstrøs med sand, og nytt lag lim påføres. Mapepoxy L er for dette bruksområdet kun anvendbart på horisontale flater. På vertikale flater eller ved behov for tykkere limfuge benyttes Adesilex PG 1 eller Adesilex PG 2. Innstøping av bolter Mapepoxy L kan brukes til innstøping av bolter ved “knase” hull. Etter boring rengjøres hullet, og Mapepoxy L helles ned i hullet med f.eks. trakt. Deretter presses bolten på plass, og fikseres til produktet er tilstrekkelig herdet. Hvis ringrommet rundt bolten er større en 5 mm, benyttes Mapepoxy L-mørtel. Borehull bør være tørre under montering, selv om det kan oppnås gode resultater selv når flaten er fuktig. Alt fritt vann må imidlertid fjernes. Belegg Mapepoxy L kan benyttes som belegg på betong eller stål, f.eks. for å sikre armeringsoverdekning der den er for lav. Mapepoxy L påføres med kost, sparkel eller traktesprøyte. Som regel påføres minst to strøk med sandavstrøing mellom. Belegget kan bygges opp i flere millimeters tykkelse.

RENGJØRING
Verktøy og utstyr vaskes umiddelbart etter bruk med Spesialtynner, etanol eller annet rengjøringsmiddel for epoksy. Etter at produktet har herdet kan det kun fjernes mekanisk.

FORBRUK
Til bruk som lim: 0,5 – 1,5 kg/m2 Forbruket varierer med temperatur, flatens jevnhet og påføringsmetode.

EMBALLASJE
1,25 kg sett: Komponent A = 1,1 kg, komponent B = 0,15 kg. 4,5 kg sett: Komponent A = 4,0 kg, komponent B = 0,5 kg. 9 kg sett: Komponent A = 8,0 kg, komponent B = 1,0 kg.

LAGRING
Lagret mellom +5 °C og +30 ˚C i uåpnet original emballasje forandres ikke bruksverdien de første 24 månedene.

SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR KLARGJØRING OG BRUK
For instruksjon vedrørende sikker håndtering av våre produkter, vennligst se siste utgave av sikkerhetsdatablad på vår nettside www.mapei.no PRODUKT FOR PROFESJONELL BRUK.

MERK
De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne produktbeskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om produktene. All overstående informasjon må likevel betraktes som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktet må på forhånd forsikre seg om at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse. Brukeren står selv ansvarlig dersom produktet blir benyttet til andre formål enn anbefalt eller ved feilaktig utførelse. Vennligst referer til siste oppdaterte versjon av teknisk datablad som finnes tilgjengelig på vår webside www.mapei.no JURIDISK MERKNAD: Innholdet i dette tekniske databladet kan kopieres til andre prosjektrelaterte dokumenter, men det endelige dokumentet må ikke suppleres eller erstatte betingelsene i det tekniske datablad, som er gjeldende, når MAPEI-produktet benyttes. Se det seneste oppdaterte datablad samt garantiinformasjoner på www.mapei.no ENHVER ENDRING AV ORDLYDEN ELLER BETINGELSER, SOM ER GITT I ELLER AVLEDET FRA DETTE TEKNISKE DATABLADET, MEDFØRER AT ALLE RELATERTE MAPEI GARANTIER OPPHØRER.

Vekt pr. enhet 1.25 kg
Produktlengde 0.0 mm
Produktbredde 0.0 mm
Produkt tykkelse 0.0 mm
Pakkelengde 0.0 mm
Pakkehøyde 0.0 mm