Til toppen

Megalite S1 15Kg

201010113
Prisjakt
pr stk
Butikk symbol
Varen er på lager i 10 av 14 butikker.
Se beholdning og velg Klikk&Hent
for å plukke opp bestillingen i din nærmeste butikk.
Gratis opphenting i butikk
Legg i handlevogn

  • Hent i butikk
  • 30 dagers returrett
En-komponent, fleksibelt, høyverdig, sementbasert flislim med Low Dust - teknologi. Lett å påføre med tannsparkel, uten sig, med lang åpentid og ekstrem stor dekkevne for keramiske fliser og naturstein.


Beskrivelse

KLASSIFISERING I HENHOLD TIL EN 12004 Megalite S1 er klassifisert iht. C2TES1: sementbasert (C), forbedret (2), sigefritt (T), forlenget åpentid (E), deformerbart (S1). Samsvar for Megalite S1 er bekreftet i ITT sertifikat Nr. 25080237/Gi (TUM), og Nr. 25110057/AG (TUM), utstedt av laboratoriet ved München Tekniske Universitet (Tyskland).

BRUKSOMRÅDE
Limer alle typer og størrelser av keramiske fliser (dobbeltbrente, enkeltbrente, porselen, klinker, terrakotta, osv.) på ujevne underlag innendørs og utendørs uten at det er nødvendig å rette av overflaten før legging av flisene. • Limer naturstein til underlag innendørs og utendørs (gjelder stein som er homogen og stabil og ikke følsom mot fuktighet). • Limer alle typer mosaikk på innvendige og utvendige overflater, også i svømmebasseng. • For liming av tynne porselenatofliser på gulv og vegger, også på utvendige fasader. Noen eksempler på bruk • For liming av keramiske fliser (dobbeltbrente, enkeltbrente, porselen, klinker etc.) naturstein (hvis de er stabile i fuktige omgivelser) og tynne poselenatofliser på normale underlag, slik som: – sement- og anhydritbaserte avrettingsmasser (etter forarbeid og priming), – varmegulv, – puss eller kalkmørtel, – gipsbasert puss (etter priming), – gipsonitt, prefabrikerte plater, fibersementplater, – vanntette membraner, f. eks. Mapelastic, Mapelastic Smart og Mapegum WPS. • Legging av keramiske og mørke steinfliser på gamle gulvbelegg (keramiske, marmor, eller lignende). • Legging på kryssfinér, trematerialer og gamle, stabile tregulv. • Legging av keramiske og mørke steinfliser på balkonger, terrasser og fortau som er utsatt for direkte solskinn og temperatursvingninger. • Legging på prefabrikerte betongvegger og betongunderlag. • Legging av keramiske fliser i boligområder med høy luftforurensing, hvor støveksponering skal reduseres til et minimum under blanding og ved transport av sekkene.

TEKNISKE DATA
Megalite S1 er et grått sementbasert pulver, spesialsand og syntetisk harpiks med mikrosfærer av resirkulert kisel som bidrar til en lav vekt av blandingen. Den er laget i henhold til en spesiell formel, utviklet av MAPEIs egne forskningslaboratorier, som et bidrag til en bærekraftig byggeindustri. Den innovative Low Dust (støvfrie) teknologien som er karakteristisk for dette limet, reduserer i stor grad mengden av støv som dannes under blandingen av produktet og gjør gulvleggernes arbeid betydelig lettere. Teknologien som er brukt under produksjonen av Megalite S1 gir en lav densitet, en egenskap som innebærer to vesentlige fordeler: 1) Sekker med Megalite S1 har samme volum, men veier mindre (15 kg) enn sekker med konvensjonell sementbasert lim (25 kg). Dette gjør behandlingen lettere, og gir lavere transportkostnader. 2) Bedre resultat: forbruket er omtrent 60% lavere sammenlignet med konvensjonelt sementbasert lim. Ferdig blandet Megalite S1 har lav viskositet, noe som gjør påføringen både enklere og hurtigere. Til tross for ovennevnte fordeler, betyr den tiksotropiske egenskapen hos Megalite S1 at det ikke forekommer sig ved bruk på vegger selv med store fliser. Limets utmerkede egenskaper for dobbeltliming og dets tiksotropiske konsistens gjør Megalite S1 særlig egnet for setting av porselenatofliser. Faktisk så sikrer Megalite S1 med dobbeltliming på plane underlag fullstendig limdekning på baksiden av flisene, slik at man unngår risiko for skader på flisene ved belastning. Limets utmerkede heftegenskaper gjør det også spesielt lett og sikkert å lime fliser på vertikale flater. Blandet med vann, danner Megalite S1 en mørtel med følgende egenskaper: • utmerket evne til å dekke ujevnheter i underlaget og på flisene; • utmerket dekkevne på baksiden av flisene; • binder perfekt til alle materialer som normalt brukes i byggeindustrien; • lang åpen tid for justering, noe som forenkler setting av fliser.

ANBEFALINGER
Bruk ikke Megalite S1 til følgende: • på metall, gummi, PVC, linoleum; • på flater av marmor og naturstein, som er forvitret eller misfarget; • på flater av naturstein eller plater som er utsatt for fuktighet og bevegelse; • når den ferdige flaten må tas i bruk tidlig. Bruk ikke Megalite S1 for å lime tynne porselensfliser med forsterkningsnett på arealer større enn 5 000 cm² på innendørs overflater og varmegulv. Et S2-lim må benyttes for denne type påføring, som f.eks. Megalite S2 og Megalite S2 Quick. Ved behov for ytterligere informasjon om liming av tynne porselensfliser på utendørs fasader eller valg av riktig lim, henvises til MAPEIs Tekniske Avdeling. Tilsett ikke vann til blandingen når avbinding har startet.

PÅFØRING
Klargjøring av underlaget Underlag må være fast, fri for løse deler, fett, olje, malingrester o.l. og være tørre. Semenbaserte underlag må ikke krympe etter legging av flis. Derfor må puss, (i godt vær), herde i minst en uke for hver cm. tykkelse og sementbaserte avrettingsmasser må herde i minst 28 dager, dersom de ikke er laget av f.eks. spesiell MAPEI sement for avretting, slik som Mapecem eller Topcem, eller ferdigblandede mørtler, som Mapecem Pronto eller Topcem Pronto. Dersom overflaten er varm på grunn av sterkt (direkte) solskinn, må den kjøles ned med vann. Gipsunderlag og anhydrittbasert avrettingsmasser må være fullstendig tørre, tilstrekkelig herdet, og fri for støv og sementslam. De må også være behandlet med Primer G eller Eco Prim T, mens områder som er utsatt for høy fuktighet må behandles med Primer S. Underlag som skal dekkes med poselenatofliser må være fullstendig plant. Der det er nødvendig må derfor underlaget rettes opp med en sparkelmasse fra MAPEI før gulvet flislegges. Klargjøring av blandingen Bland Megalite S1 med rent vann for å få en jevn, klumpfri blanding. La blandingen hvile i ca. 5 minutter og fortsett så blandingen. Ca. 8,4 - 8,7 liter vann for hver 15 kg sekk med grå Megalite S1 og 7,8 - 8,1 liter vann til hvit Megalite S1. Når den er blandet slik, vil brukstiden være 8 timer. Påføring av blandingen Påfør Megalite S1 på underlaget med en tannsparkel. Bruk en tannsparkel med en tannstørrelse som sikrer fullstendig dekking av baksiden av flisene. For å garantere et godt feste, legg på et tynt lag med Megalite S1 på underlaget med den glatte siden av sparkelen og legg deretter straks på et nytt lag med Megalite S1 inntil ønsket tykkelse er nådd ved å bruke en egnet tannsparkel, avhengig av type og størrelser på flisene. Ved legging av fliser utendørs, med fliser større enn 900 cm² og på sterkt belastede underlag, må også baksiden av flisene påføres lim, for å sikre en fullstendig dekking. Når man skal sette porselenatofliser på gulv, anbefaler vi at man påfører lim (med passende tannsparkel) på baksiden av flisene for å unngå hulrom som kan forårsake bom mellom fliser og underlag. Legging av fliser Det er ikke nødvendig å fukte flisene før de legges. Dersom baksiden av flisene er svært støvete, kan de dyppes i rent vann. Påse at de er tørre før de legges på underlaget. Når flisene legges, må de trykkes godt mot underlaget for å skape god kontakt. Åpen tid for Megalite S1 er minst 30 minutter under normale vær- og fuktighetsforhold. Dersom forholdene ikke er ideelle (direkte solskinn, tørr vind, høye temperaturer, osv.), eller dersom underlaget er sterkt sugende, må denne tiden reduseres til bare noen få minutter. Derfor må det ofte sjekkes om limet skinn-herder, og at det holder seg ferskt. Dersom limet skinnherder, må limet spres igjen med en tannsparkel. Overflaten på limet må ikke fuktes dersom det skinnherder. Vann vil ikke løse opp skinnet, men vil skade heften mellom flisen og underlaget. En endelig justering av flisene må utføres innen 45 minutter etter at de er lagt. Fliser som det er brukt Megalite S1 på, må beskyttes mot vann og regn i minst 24 timer, og mot frost og direkte solskinn i minst 5 til 7 dager. Fuging og tetting Fugene mellom flisene kan fuges etter 4 til 8 timer på vegger, og etter 24 timer på gulv. Bruk et MAPEI sementbasert eller epoksybasert fugemasse, som er tilgjengelig i flere farger. Ekspansjonsfuger må fuges med en egnet MAPEI fugemasse.

GANGBAR ETTER
Kan belastes med lett gangtrafikk etter ca. 24 timer.

KAN BELASTES
Gulvflater kan settes under full belastning etter ca. 14 dager. Renhold Verktøy og beholdere kan rengjøres med vann når Megalite S1 fremdeles er fersk. Gulvoverflate rengjøres med en fuktig klut før bindemidlene størkner.

EMBALLASJE
Megalite S1 leveres i 15 kg papirsekker.

FORBRUK
0,8 kg/m² pr. mm tykkelse, tilsvarende normalt 1,5 - 2,5 kg/m². LAGRING Megalite S1, kan lagres opp til 12 måneder i uåpnet original emballasje og på et tørt sted. Produktet er i samsvar med kravene i Annex XVII av regulativet (EC) No 1907/2006 (REACH), punkt 47.

SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR KLARGJØRING OG BRUK
For instruksjon vedrørende sikker håndtering av våre produkter, vennligst se siste utgave av sikkerhetsdatablad på vår nettside www.mapei.no PRODUKT FOR PROFESJONELL BRUK.

MERK
De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne produktbeskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om produktene. All overstående informasjon må likevel betraktes som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktet må på forhånd forsikre seg om at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse. Brukeren står selv ansvarlig dersom produktet blir benyttet til andre formål enn anbefalt eller ved feilaktig utførelse. Vennligst referer til siste oppdaterte versjon av teknisk datablad som finnes tilgjengelig på vår webside www.mapei.no JURIDISK MERKNAD Innholdet i dette tekniske databladet kan kopieres til andre prosjektrelaterte dokumenter, men det endelige dokumentet må ikke suppleres eller erstatte betingelsene i det tekniske datablad, som er gjeldende, når MAPEI-produktet benyttes. Det seneste oppdaterte datablad er tilgjengelig på vår hjemmeside www.mapei.no ENHVER ENDRING AV ORDLYDEN ELLER BETINGELSER, SOM ER GITT ELLER AVLEDET FRA DETTE TEKNISKE DATABLADET, MEDFØRER AT MAPEI SITT ANSVAR OPPHØRER.

Vekt pr. enhet 15.0 kg
Produktlengde 0.0 mm
Produktbredde 0.0 mm
Produkt tykkelse 0.0 mm
Pakkelengde 0.0 mm
Pakkehøyde 0.0 mm