Skip to main content
Til toppen
Klikk og hent GRATIS i nærmeste butikk 120 dager åpent kjøp Vi Matcher Prisen på ALT Trygg handel med Vipps, kort eller Klarna
Montering av foliemembran på baderommet

Montering av foliemembran på baderommet

Gjør det enkelt å få vanntett våtrom med Mapeguard WP 90 / WP 140 / WP 200 foliemembran

Det finnes primært to forskjellige måter å få et et tett våtrom på: Enten med foliemembran eller med smøremembran. Denne artikkelen viser deg hvordan du gjør det med foliemembran.

Før du går i gang med foliemembran er det viktig med litt bakgrunnsinfo. 

BETINGELSER FOR BRUK

DAMPTETTHET

MAPEGUARD WP 90/WP 140/WP 200 foliemembran-system oppnår en damptetthet på henholdsvis Sd > 40,3 m for MAPEGUARD WP 90, Sd > 76,0 m for MAPEGUARD WP 140 og Sd > 110,0 m for MAPEGUARD WP 200. På vegger og etasjeskillere der våtsonen vender mot uteklima eller mot rom som har begrenset oppvarming, er kravet til damptetthet Sd > 10 m. MAPEGUARD WP 200 (med Sd over 110 m) og MAPEGUARD WP 140 (med Sd over 76 m) er også innenfor kravet som membran i bassengrom der kravet til damptetthet er Sd > 50 m.

PÅFØRING AV MEMBRAN 

Våtromsmembran må påføres i alle våtsoner. Det anbefales at membransystemet påføres på gulv og alle vegger og overganger i våtrommet
for å sikre at krav til membran og damptetthet blir overholdt. For produktdokumentasjon i henhold til krav fra DIBK gjelder
Teknisk godkjenning fra SINTEF TG 20575 som kan lastes ned.
TG 20575 inneholder alle gjeldende produkter og betingelser for bruk

Kilde: TEK17 fra Direktoratet for Byggkvalitet

 

TETTING MOT TERSKEL

Ved tetting mot terskel kan man skjøte fra gulvet og opp med MAPEBAND B T butylbånd som brettes opp mot terskelen til
nivå for ferdig gulv. Alternativt kan man skjøte med MAPEGUARD ST/MAPEBAND EASY tettebånd eller brette
opp MAPEGUARD WP 90/WP 140/WP 200-duken på gulvet. MAPEGUARD ST/MAPEBAND EASY tettebånd eller
MAPEGUARD WP 90/WP 140/WP 200 kan limes mot terskelen med MAPEFLEX MS45.

Illustrasjon: BBV

1 Terskel

2 Mapeband B T / Mapeguard ST / Mapeband Easy

3 Flislim

4 Mapesil AC / Mapesil LM silikon

5 Fliser

OVERGANG MELLOM VEGG OG KARM

Illustrasjon: BBV

Mapeband BT

Illustrasjon: BBV

Mapeguard ST eller Mapeband Easy

Dørkarmen bør være i flukt med underlaget for membranen; se figur. Terskel og karm skal være montert før
MAPEGUARD WP 90/WP 140/WP 200 foliesystem monteres. Tetting mot karm kan gjøres på samme måte som
mot terskel ved å skjøte med MAPEBAND B T butylbånd eller MAPEGUARD ST/MAPEBAND EASY tettebånd,
eller ved å overlappe med MAPEGUARD WP 90/WP 140/WP 200-folien. MAPEGUARD ST/MAPEBAND EASY og
MAPEGUARD WP 90/WP 140/WP 200 kan limes mot karmen med MAPEFLEX MS45.

TETTING AV INSTALLASJONER ETTER FERDIGSTILT VÅTROM

Alle hull til senere innstallasjoner må tettes ved at skruepluggen og borehullet fylles med MAPESIL AC eller
MAPESIL LM når skruen monteres.

Illustrasjon: BBV

1 Mapesil AC/Mapesil LM silikon og evt. pluss

2 Plate

3 Stender

 

Illustrasjon: BBV

1 Mapesil AC/Mapesil LM silikon

2 Plugg

3 Betongvegg

FORUTSETNINGER

1 Fuktigheten i betongunderlag skal ikke overstige 85 % RF ved påføring av membranen.
Underlaget skal være rent og tørt før påføring. Større riss, skader og nedsenkning ved skruer skal
sparkles på forhånd. Løse partikler samt fett og olje må fjernes fra underlaget.
Fjern sementhud og eventuell herdemembran på betongunderlag. Forbehandling skjer ved sliping
eller blastring samt støvsuging.

2 Underlaget skal under alle omstendigheter støvsuges etter forbehandling og før produktene påføres. 

3 Kontrollér at fall mot sluk er riktig utført og at gulvet ikke har fordypninger der vann kan samles.

 

4 Kontrollér at alle rørgjennomføringer sitter fast og stikker vinkelrett ut fra veggen eller gulvet.

GRUNNING MED PRIMER

1 PRIMER G – for sugende underlag (betong, påstøp, gips og sparkelmasser). Tynn ut med vann
avhengig av underlag og påfør med rulle eller kost.

Eventuelt

2 ECO PRIM T PLUS – passer for de fleste typer underlag og er klar til bruk med rulle eller kost.

OVERGANG MOT SLUK

1 Fjern slukets klemring. Plassér knivfot, eller skjæremal om dette medfølger det relevante sluket

2 Fjern halve folien fra MAPEBAND B DC eller MAPEBAND B DCL slukmansjett og lim den eksponerte delen halvveis over sluket, slik at
slukmansjetten sentreres over sluket.

3 Fjern resten av folien og lim resten av MAPEBAND B DC eller MAPEBAND B DCL over sluket. Sørg for at slukmansjetten limes flatt og at
det ikke oppstår luftlommer.

FORBERED MONTERING AV FOLIE


Mål opp flatene som skal tettes med membran og skjær passende stykker av MAPEGUARD WP 90/WP 140/WP 200. Det kan være
fordelaktig å prøvelegge foliemembranen før det limes for å utnytte tiden etter at limet er blandet bedre. Sørg for at ingen skjøter havner over sluket.
Skjær hull til alle rørgjennomføringer.

2 Montér MAPEGUARD WP 90/WP 140/WP 200 med det sementbaserte 2-komponentlimet MAPEGUARD WP ADHESIVE

3 Hell pulver i en ren bøtte. Tilsett komp. B delvis, bland inn i pulveret og tilsett resten. Bland med visp på lav hastighet i 2-3 min til en jevn og klumpfri
masse er oppnådd. For å gjøre limet enklere å påføre med rulle og pensel, kan 5 vekt% vann tilsettes komponent B, dvs
ca 1,5 dL per sett med MAPEGUARD WP ADHESIVE.

4 Skrap av kanten på blandebøtte slik at alt blandes. La limet hvile i 3 - 5 min etter blanding og bland på
nytt i ca 10 sek. MAPEGUARD WP ADHESIVE må brukes innen 45 min etter blanding. Forbruket er ca
0,8 kg/m2 avhengig av type underlag. Beregn noe høyere forbruk til detaljer.

MONTERING AV FOLIE PÅ VEGGER OG GULV

1 Før påføring av MAPEGUARD WP ADHESIVE trenger du en rulle for større flater, en pensel for detaljer og en murerskje.

2 Påfør MAPEGUARD WP ADHESIVE på flaten som skal dekkes

Ikke påfør mer lim på en overflate som er større enn at man kan montere MAPEGUARD WP 90/WP 140/WP 200 innen 15 min

MONTERING AV FOLIE – METODE A: OVERLAPPING

1 Du kan brette MAPEGUARD WP 90/WP 140/WP 200 for å overlappe folien i hjørner. Folien skal
brettes slik at alle overlappinger er minst 5 cm.

2 Montér MAPEGUARD WP 90/WP 140/WP 200 Slik at en kant på minst 5 cm stikker ut fra alle hjørner.
MAPEGUARD WP 90/WP 140/WP 200 har en stiplet kantlinje som indikerer 5 cm.

3 Press ut alle luftlommer og skrap av overskytende lim

4 Bildet viser hvordan man kan brette folien rundt et innvendig hjørne for å sikre en overlapp på minst 5 cm uten at man kutter i folien og bruker hjørnemansjett.

5 Sørg for at limet dekker hele folien og at bretter i hjørner limes sammen.

6 Ferdig brettet og limt folie i innvendig hjørne.

Folien har en kantlinje som indikerer den minste overlappen på 5 cm. En overlapp må legges på eller
innenfor denne linjen.

8 Montér neste duk med tilstrekkelig overlapp.

9 Når du monterer folien, må alle luftlommer og overflødig lim presses ut med et passende verktøy
uten skarp kant som kan skade folien

10 Overflødig lim skrapes av.

11 Ferdig montert MAPEGUARD WP 90/WP 140/WP 200 på vegger ved hjelp av overlapping.
Klart for montering på gulv.

12 Påfør MAPEGUARD WP ADHESIVE på gulvet tett inntil veggen på veggdukenes brettede kanter.

13 Lim MAPEGUARD WP 90/WP 140/WP 200 på gulvet med tilstrekkelig overlapp (5 cm) over folien på veggene.

14 Press ut luftlommer og skrap av overflødig lim.

15 Ferdig montert MAPEGUARD WP 90/WP 140/ WP 200 med overlapping vegger og gulv

MONTERING AV FOLIE – METODE A: MERK

1 Hvis man monterer MAPEGUARD IC/MAPEBAND EASY INTERNAL ANGLE i innvendige og MAPEGUARD EC/MAPEBAND EASY EXTERNAL
ANGLE
i utvendige hjørner ved montering med metode A, kan man tilpasse folien ved å kutte snitt rundt hjørnene.
Installasjon av MAPEGUARD IC/MAPEBAND EASY INTERNAL ANGLE/MAPEGUARD EC/MAPEBAND
EASY EXTERNAL ANGLE beskrives under alternativ B

2 Når man monterer MAPEGUARD IC/MAPEBAND EASY INTERNAL ANGLE/MAPEGUARD EC/MAPEBAND
EASY EXTERNAL ANGLE, trenger man ikke brette folien i hjørnene. Man kan justere folien ved å kutte slik bildene viser. Kravet på overlapp er
da ivaretatt av hjørnemansjetten.

MONTERING AV FOLIE – METODE B: SKJØTING UNDER MAPEGUARD WP-FOLIE

1 MAPEGUARD WP 90/WP 200 kan også monteres uten overlapp ved å skjøte med MAPEGUARD ST/MAPEBAND EASY tettebånd og
MAPEGUARD IC/MAPEBAND EASY INTERNAL ANGLE og MAPEGUARD EC/MAPEBAND EASY EXTERNAL ANGLE i innvendige og utvendige
hjørner. Ved denne metoden bør man starte med å kutte passende lengder av MAPEGUARD ST/MAPEBAND EASY.

2 Detaljer som hjørner, overganger og rørgjennomføringer kan tettes før (metode B) eller etter (metode C) at MAPEGUARD WP 90/WP 140/
WP 200-folien monteres på vegger og gulv

3 Påfør MAPEGUARD WP ADHESIVE i hjørnet og sørg for at hele hjørnemansjettens bakside blir dekket av lim

4 Montér MAPEGUARD IC/MAPEBAND EASY INTERNAL ANGLE i innvendige hjørner og press ut alle luftlommer og skrap av overflødig
lim. Utvendige hjørner tettes på samme måte med MAPEGUARD EC/MAPEBAND EASY EXTERNAL ANGLE.

5 Påfør MAPEGUARD WP ADHESIVE og montér ferdig kappede lengder av MAPEGUARD ST/MAPEBAND EASY i overganger mellom vegg og gulv.

6 Sørg for at den stiplede midtlinjen sammenfaller med hjørnet. På hver side vil da 6 cm tettebånd stikke ut slik at minstekravet om overlapping blir ivaretatt

7 Press ut luftlommer og skrap av overflødig lim.

8 Montér MAPEGUARD ST/MAPEBAND EASY på samme måte i overganger mellom vegger

9 Eventuelle skjøter i underlaget kan også tettes med MAPEGUARD ST/MAPEBAND EASY. Sørg for at midtlinjen blir liggende over skjøten.

10 Montér MAPEGUARD WP 90/WP 140/WP 200 over resten av underlaget når alle hjørner, overganger og
skjøter er tettet. Sørg for at alle duker legges frem til midten på alle tettedetaljer slik at en overlapp på minst 5 cm oppnås.

MONTERING AV FOLIE – METODE C: SKJØTING OVER MAPEGUARD WP-FOLIE

1 Når du monterer tettdetaljene over MAPEGUARD WP 90/WP 140/WP 200 foliemembran, monteres dukene først tett inntil
hverandre uten overlapping og mellomrom
 

2 Påfør lim på MAPEGUARD WP 90/WP 140/WP 200 i hjørnene
 

3 Monter MAPEGUARD IC/MAPEBAND EASY INTERNAL ANGLE i innvendige hjørner og MAPEGUARD EC/MAPEBAND EASY EXTERNAL
ANGLE i utvendige hjørner over folien. Press ut luftlommer og skrap bort overflødig lim.

4 Påfør lim i overgangen mellom to duker av MAPEGUARD WP 90/WP 140/WP 200.
 

5 Monter MAPEGUARD ST/MAPEBAND EASY i overgangen med den stiplede linjen direkte over skjøten.

Press ut og skrap bort overflødig lim.

7 Fullfør alle overganger.

Montér også MAPEGUARD ST/MAPEBAND EASY over alle skjøter mellom duker av MAPEGUARD WP 90/WP 140/WP 200 på samme
flate. Sørg for at midtlinjen havner direkte over skjøten
 

TETTING AV RØRGJENNOMFØRINGER

1 Kontrollér at alle rør sitter fast og stikker ut vinkelrett fra golvet eller veggen og at det er maks.2 mm glipe mellom vegg/gulv-underlag og rør. Om
større hull forekommer skal disse tettes med MAPEFLEX MS45.

2 Tre på en MAPEGUARD PC rørmansjett i riktig størrelse og påfør MAPEGUARD WP ADHESIVE.
Sørg for at hele rørmansjettens bakside dekkes av lim.

3 Press ned mansjetten i limet og skrap vekk overflødig lim.

4 MAPEGUARD WP ADHESIVE påføres rundt overgangen der gummikjernen på mansjetten møter røret.

5 Ferdig tetting av Ø110 mm rør.
 

TETTING AV RØRGJENNOMFØRINGER MED ALTERNATIVT BRUKSKLART LIM

1 Alle MAPEGUARD tettedetaljer kan limes med MAPEGUARD WP ADHESIVE eller med énkomponentslimet MAPEFLEX MS45 på patron.
MAPEFLEX MS45 er bruksklart og kan være spesielt fordelaktig hvis du oppdager at en detalj mangler eller må byttes eller hvis du etter montering
oppdager skader i folien som må repareres. MAPEFLEX MS45 kan også brukes til å lime overlappinger mellom MAPEGUARD WP 90/WP 140/WP 200 duker.
 

Press ut limstrenger under den aktuelle tettedetaljen (bildet viser en MAPEGUARD PC rørmansjett). Spre ut limet med en limspreder.

 

3 Monter tettedetaljen i limet. Press ut luftlommer og skrap vekk overflødig lim.

 

REPARASJON AV SKADER

Du kan enkelt reparere skader i membranen ved å skjøte med en bit av MAPEGUARD WP 90/WP 140/WP 200 eller MAPEGUARD ST/MAPEBAND EASY. 

MAPEGUARD WP 90/WP 140 kan repareres med MAPEGUARD WP 200 og omvendt.

 

2 Skjær til en passende bit av MAPEGUARD ST/MAPEBAND EASY eller en duk av MAPEGUARD WP 90/WP 140/WP 200 i passende
størrelse. Sørg for at folien dekker et område på minst 5 cm målt fra kanten på skaden.

 

3 Påfør MAPEGUARD WP ADHESIVE eller MAPEFLEX MS45 over området ved skaden.

 

MAPEFLEX MS45 må dras ut og dusjes lett med vann slik at limet reagerer raskere og herdeprosessen starter.

 

Monter folien over skaden. Press ut og skrap vekk overflødig lim. Kontrollér at overlappen er tilstrekkelig stor.

 

KONTROLL ETTER MONTERING

1 Slik kan et våtrom se ut etter montering av MAPEGUARD WP-foliesystem med metode A og B.
Kontroller at arbeidet er korrekt utført. Sjekk at:
- Alle skjøter er overlappet med minst 5 cm.
- Membranen er komplett og alle eventuelle skader er reparert.
- Alle overganger og rørgjennomføringer er tettet.
Det kan lønne seg å ta bilder av tettesjiktet etter monteringen.

 

2 Slik kan et våtrom se ut etter montering av MAPEGUARD WP-foliesystem med metode C.
Kontroller at arbeidet er korrekt utført.

 

OVERGANG TIL PURUS SLUK MED SKRUDD KLEMRING

1 Kontrollér at sluket er montert på samme nivå som membransjiktet. Skru av klemringen og kontrollér at o-ringen er montert under klemringen.

2 Montér Purus-knivfoten i sluket dersom dette medfølger sluket.

 

3 Montér MAPEBAND B DC slukmansjett og MAPEGUARD WP-systemet slik beskrevet tidligere. Sørg for at ingen skjøter i membranen
havner over sluket. Montér eventuell knivfot.

Skjær hull i membranen over sluket.

 

5 Montér klemringen over foliemembranen. Stikk hull til skruene med en syl og montér skruene med håndverktøy.Montér klemringen over foliemembranen.

 

Sørg for at en kant av foliemembranen og slukmansjetten er synlig under klemringen.

 

OVERGANG MOT PURUS SLUK MED PRESSET KLEMRING

Kontrollér at sluket er montert på samme nivå som membransjiktet. Fjern klemringen.

 

2 Montér eventuell knivfot i sluket.

 

Montér MAPEBAND B DC slukmansjett og MAPEGUARD WP-systemet slik beskrevet tidligere. Sørg for at ingen skjøter i membranen
havner over sluket. Montér eventuell knivfot.

4 Skjær hull i membranen over sluket.

Press klemringen ned i sluket over foliemembranen.

Lenker
Min side