Skip to main content
Til toppen
Klikk og hent GRATIS i nærmeste butikk 120 dager åpent kjøp Vi Matcher Prisen på ALT Trygg handel med Vipps, kort eller Klarna
Montering av membran på baderom
Montering av membran på baderom
guide til montering av membran

Montering av membran på baderom

Gjør det enkelt å få vanntett våtrom med LVT våtrom fra Mapei.

Generell rengjøring

Underlaget skal alltid være fritt for tidligere overflatelag, sandsparkel, mørtelrester, støv og sliperester, olje, fett og andre urenheter. Rengjøringen foretas ved hjelp av sandblåsing, sliping eller vasking med fettløsende rengjøringsmidler, avhengig av hva slags smuss det dreier seg om.

Veggkonstruksjoner

Massivkonstruksjoner består av betong, lettbetong eller murverk. Overflaten kan være formstøpt betong, puss eller sparkel. Betong støpt mot glatt form skal slipes eller behandles med Eco Prim T i forbindelse med at membranen legges. Sørg for at alle rester av formolje eller slipemiddel blir fjernet. Det skal tas hensyn til betongens deformasjon. Skader, sprekker og ujevnheter skal repareres med sementbasert mørtel eller Planiprep 4 LVT. Pussede overflater skal ha en overflatestruktur som minst tilsvarer bredsparklet overflate eller en glattpusset overflate med pussestruktur. Platekonstruksjoner skal lages av godkjente våtromsplater. Montering skal foretas i henhold til leverandørens anvisninger for å garantere at det oppnås tilstrekkelig bøyestivhet. Platekonstruksjoner skal oppfylle toleransekravene.Trebaserte plater skal ikke være direkte underlag for tettesjikt. Ikke-sugende våtromsplater skal forbehandles ved å prime med utspedd Eco Prim T, mengde 100 g/m². Normalt sugende våtromsplater trenger ikke forbehandling. Ved veggkonstruksjoner som er omgitt av våtarealer på begge sider, skal veggkonstruksjonen utføres som ventilert eller som massiv veggkonstruksjon.

Gulvkonstruksjoner

Sementbaserte underlag Mørtelgulv samt betongoverflater skal ha pusset overflatestruktur. Formoljer og eventuell sementhud skal fjernes. Stålslipte overflater skal slipes eller forbehandles med Eco Prim T (mengde 150g per m²) i forbindelse med tettesjiktpåføring. Ujevnheter og skader skal repareres med sementbasert mørtel eller Planiprep 4 LVT. Overflatetoleranser skal være i henhold til standard.

Avrettingsmasser

Avretting av gulvoverflater skal skje med sementbaserte avrettingsmasser, f.eks. Uniplan Eco eller Conplan Eco.

Trebjelkelag

En gulvkonstruksjon som består av bjelker samt gulvsponplater skal ha en bøyestivhet som tilsvarer minst en 22 mm gulvsponplate som er limt og skrudd på bjelke 45 x 195 mm med bjelkeavstand c/c 300 mm. Maksimal spennvidde på bjelkelaget skal ikke overstige 4200 mm. En standard gulvkonstruksjon med en 22 mm gulvsponplate montert mot bjelke 45 x 195 mm på bjelkeavstand c/c 600 mm kan forsterkes på følgende måte: Påfør et lag Eco Prim T ved behov, ca. 150 g/m². Legg ut et stålnett med 2,5 mm tråddimensjon og 100 mm rutenett. Nettet legges overlappende ved skjøter. Sparkle med Uniplan Eco min. 12 mm ved gulvsluk.

trekonstruksjon og underlag for legging av membran
1. Sponplate 22 mm på bjelke cc 600 2. Planiprep 4 LVT 3. Eco Prim T 4. Mapeguard WP Adhesive 5. Mapeguard WP 200 foliemembran 6. Ultrabond Eco MS 4 LVT / LVT Wall 7. LVT-flis/plank 8. Flexcolor 4 LVT

Gulvfall

Fall mot gulvsluk skal utføres på de delene som kan bli utsatt for vannsøl. Ved gulvsluk, i dusj og under badekar skal fall lages i henhold til standard. Motfall skal ikke forekomme noe sted. Gulvfall skal lages både på underlag for tetningssjikt og i overflatesjiktet. Alternative gulvfall kan avtales ved faste installasjoner.

GULVVARME

Vannbåren gulvvarme kan støpes inn i underliggende gulvkonstruksjon eller legges i et sparkelsjikt. Se leverandørens anvisninger. Ved vannbårne varmesystemer anbefales min. 20 mm sparkelmasse over vannrørene. Hvis rørene er lagt i spredningsplater, skal disse rengjøres godt med f.eks. teknisk sprit. Deretter skal de og hele gulvoverflaten forbehandles med utspedd Eco Prim T 1:3 med vann (mengde 150 g/m²). Elektriske gulvvarmekabler skal dekkes helt med sparkelmasse (installeres av ansvarlig elektriker). Elbårne systemer legges som regel i et sparkelsjikt nærmest under tettesjiktet (tettesjikt skal være min. 15 mm over kabel). Ved gulvmontert WC/bidé skal ikke gulvsløyfen legges under disse. Se leverandørens anvisninger.

Mapeguard WP 200 foliesystem er laget for innendørs installasjon.Temperaturintervallene ved montering er +10°C – +30°C. Ev. gulvvarme skal være slått av under montering av Mapeguard WP 200 foliesystem og de påfølgende 28 døgnene.

gulvvarme og underlag for membran1. Betong 2. Eco Prim T og gulvvarmesløyfe 3. Sparkelmasse 4. Eco Prim T 5. Mapeguard WP Adhesive 6. Mapeguard WP 200 foliemembran 7. Ultrabond Eco MS 4 LVT 8. LVT-flis/plank 9. Flexcolor 4 LVT

Folie
Mapeguard WP 200

Detaljer
Mapeguard ST Mapeguard IC Mapeguard EC Mapeguard PC 10-24 mm Mapeguard PC 12-38 mm Mapeguard PC 32-55 mm Mapeguard PC 50-75 mm Mapeguard PC 75-110 mm Mapeguard PC 100-130 mm Mapeguard DP 40 mm Mapeguard DP 155 mm SMB Butyl 370x370 mm

Lim til foliemembran
Mapeguard WP Adhesive

LVT-lim Ultrabond
Eco MS 4 LVT
Ultrabond Eco MS 4 LVT Wall

LVT-fugemasse
Flexcolor 4 LVT

LVT-finsparkel
Planiprep 4 LVT

MONTERING AV MAPEGUARD WP 200

Montering av veggpaneler

Påfør Mapeguard WP Adhesive med rull på overflaten
1. Påfør Mapeguard WP Adhesive med rull på overflaten (mengde ca. 0,5–0,8 kg per m²). Påfør ikke Mapeguard WP Adhesive på større overflater enn du kommer til å montere Mapeguard WP 200 på innen 15 min*.

Start med å montere en hel lengde Mapeguard WP
2. Start med å montere en hel lengde Mapeguard WP 200 fra hjørnet (sone 1).

t verktøy med avrundet egg for å presse lengden inn mot underlaget
3. Bruk et verktøy med avrundet egg for å presse lengden inn mot underlaget. Kontroller deretter at det ikke har dannet seg blemmer eller folder.

Påfør deretter Mapeguard WP Adhesive på neste veggflate
4. Påfør deretter Mapeguard WP Adhesive på neste veggflate og fortsett med neste duklengde.

5. Mapeguard WP 200-folien monteres med en overlapping på min. 50 mm.
*Sugende underlag skal primes. Dette gjør at åpentiden til Mapeguard WP Adhesive forlenges.

Skjøting med Mapeguard ST tettebånd

åfør Mapeguard WP Adhesive med en malerulle
1.
Påfør Mapeguard WP Adhesive med f.eks. en malerulle, pensel eller tannsparkel over skjøten mellom duklengdene. Festemassen skal dekke hele overflaten under Mapeguard ST tettebånd, min 12cm.

Monter Mapeguard ST sentrert over dukskjøten
2. Monter Mapeguard ST sentrert over dukskjøten og press fast Mapeguard ST med et passende verktøy.

Kontroller med jevne mellomrom at du har oppnådd et godt feste
3. Kontroller med jevne mellomrom at du har oppnådd et godt feste mellom Mapeguard WP 200-folien og Mapeguard ST.

Skjøting ved hjelp av overlappingsteknikk

Etter montering av lengdene skal overflødig Mapeguard WP Adhesive som er presset ut, tas bort før Mapeguard WP Adhesive påføres for å lime skjøtene.

4. Påfør Mapeguard WP Adhesive med f.eks. en malerulle, pensel eller tannsparkel over skjøten mellom duklengdene.
5. Brett over Mapeguard WP 200-folien i det ferske limet.
6. Glatt ut / press fast folien med et passende verktøy. Press slik at overflødig masse trenger fram i skjøten. La tørke minimum 2 1/2 time før belegning med LVT. Tørketid avhenger av underlagsabsorbsjon og temperatur.

Montering av Mapeguard WP 200 på gulv

Ta mål av Mapeguard WP 200-lengdene
1. Ta mål av Mapeguard WP 200-lengdene slik at du ikke får en skjøt over gulvsluket. Monter slukmansjetten. Ved membrantetting av gulv, påføres Mapeguard WP Adhesive med rull.

Glatt ut Mapeguard WP 200-lengden med en glatt sparkel
2. Legg på gulvlengden. Glatt ut Mapeguard WP 200-lengden med en glatt sparkel. Press ut blemmer og folder. Press fra midten av lengden og ut, slik at overflødig Mapeguard WP Adhesive trenger fram i skjøtene og i gulv - veggvinkelen. Overflødig Mapeguard WP Adhesive som trenges ut, fjernes.

3. Fortsett med neste lengde på samme måte. Legg lengdene kant i kant.

4. Skjøt deretter lengdene sammen på samme måte som er beskrevet for skjøte på vegg. Påfør Mapeguard WP Adhesive over skjøten og monter Mapeguard ST tettebånd sentrert over den. Overlappingen skal være på minst 50 mm. Press ned Mapeguard ST med et passende verktøy slik at overflødig Mapeguard WP Adhesive trenger ut på sidene.

Skjøten mellom gulv og vegglengdene forsegles på samme måte med Mapeguard ST
Overflødig Mapeguard WP Adhesive som trenger ut glattes ut over skjøtene
5. Skjøten mellom gulv og vegglengdene forsegles på samme måte med Mapeguard ST. Ferdige Mapeguard EC (ytterhjørne) eller Mapeguard IC (innerhjørne) benyttes i hjørnene. Overflødig Mapeguard WP Adhesive som trenger ut, glattes ut over skjøtene. La tørke minimum 2 1/2 time før belegning med LVT

Tetting av rørgjennomføringer

Ved tetting av rørgjennomføringer er det viktig å kontrollere at rørene er godt festet. Maksimal spalte mellom hullet og røret er 2 mm. Ved «rør i rør»-system skal membranen festes til membranrøret. Ved enkeltrørsystem til rørkapselen. Rør skal stikke ut vinkelrett og minst 100 mm.

Ved tetting av rørgjennomføringer er det viktig å kontrollere at rørene er godt festet
1. Påflør Mapeguard WP Adhesive på Mapeguard WP 200-folien med malerulle, pensel eller tannsparkel. Fjern alle limrester fra den utstikkende rørdelen.

Påflør Mapeguard WP Adhesive på Mapeguard WP 200-folien med malerulle
2. Trykk Mapeguard PC-rørmansjett i riktig dimensjon over røret. Lim som trenger ut ved mansjettkantene, glattes ut.

avslutning mod dørstokkSluk med limflens

Sluk med limflens
1.
Sentrer Butylmansjetten SMB Butyl over sluket. Fjern beskyttelsespapiret på halve mansjetten og monter den over sluket. Press den fast mot underlaget. Gjenta med den andre delen på samme måte.

Påfør Mapeguard WP Adhesive på gulvoverflaten rundt slukmansjetten
2. Påfør Mapeguard WP Adhesive på gulvoverflaten rundt slukmansjetten.

Dekk slukmansjett SMB Butyl med Mapeguard WP Adhesive
3. Dekk slukmansjett SMB Butyl med Mapeguard WP Adhesive påført med en malerulle, kost eller tannsparkel. Press Mapeguard WP 200-folien inn i den ferske massen. Montér folien som anvist på side 9. Sjekk at det ikke danner seg blemmer eller folder.

4. Skjær et hull.

Monter klemring
5. Monter klemring.

Gulvsluk med skrudd klemring

Sentrer Butylmansjetten SMB Butyl over sluket
1.
Sentrer Butylmansjetten SMB Butyl over sluket. Fjern beskyttelsespapiret på halve mansjetten og monter den over sluket. Press den fast mot underlaget. Gjenta med den andre delen på samme måte.

Fjern beskyttelsespapiret på halve mansjetten
Påfør Mapeguard WP Adhesive på gulvoverflaten rundt slukmansjetten
2. Påfør Mapeguard WP Adhesive på gulvoverflaten rundt slukmansjetten og Mapeguard WP Adhesive over selve slukmansjetten.

Brett ned mansjett og Mapeguard WP 200 og monter klemring
3. Brett ned mansjett og Mapeguard WP 200 og montér klemring.

Delreparasjon av Mapeguard WP 200 foliesystem

Hvis det oppstår skade på membranen Mapeguard WP 200, kan reparasjon av tettesjiktet utføres slik: - Kontroller at Mapeguard WP 200 har fullt feste til underlaget - Fjern alle rester av festemasse på Mapeguard WP 200 - Renskjær rundt skaden, bruk brytebladkniv eller lignende - Skjær til ny Mapeguard WP 200 slik at du får en overlapping på minst 50 mm - Påfør Mapeguard WP Adhesive på underlaget og på den Mapeguard WP 200 som sitter til underlaget - Monter Mapeguard WP 200 i den ferske Mapeguard WP Adhesive og press med passende verktøy på reparasjonen slik at det oppnås full dekning. Overflødig Mapeguard WP Adhesive skal presses ut mot kantene og deretter glattes ut med metallsparkel. Maks. limtykkelse 1 mm. - La limet tørke - Utfør LVT-montasjen i henhold til gjeldende monteringsanvisning.

Montering av LVT på vegg og gulv

Rør om limet, slik at massen blir smidig
1.
Rør om limet, slik at massen blir smidig.

Påfør limet med egnet limspreder
2. Påfør limet med egnet limspreder. Velg en størrelse på limsprederen som gjør at du får full limdekning under flisene, forbruk ca 0,3 kg. Det er viktig at det ikke påføres så mye at det tyter ut av fugene.

Monter LVT i det ferske limet
3. Monter LVT i det ferske limet. Bruk egnede kryss for å oppnå riktig/ønsket fugebredde (maks 3 mm).

Kontroller med jevne mellomrom at det er fullstendig limdekning
4. Kontroller med jevne mellomrom at det er fullstendig limdekning og at festemassen ikke har rukket å tørke før montering.
Følgende lim er godkjent for montering av LVT i våtrom på Mapeguard WP 200: • Ultrabond Eco MS 4 LVT • Ultrabond Eco MS 4 LVT Wall

Fuging av vegg og gulvfliser

Rør om fugemassen så den blir smidig. OBS! Ved altfor rask omrøring kan luft bli vispet inn i fugemassen, noe som fører til luftblærer i den ferdige fugen.

Bruk hard gummisparkel og arbeid diagonalt over fugene
1. Bruk hard gummisparkel og arbeid diagonalt over fugene slik at mellomrommet mellom flisene fylles helt med fugemasse. Fjern overflødig fugemasse fra overflaten med gummiskrapen.

Når fugemassen begynner å stivne kan man starte vaskingen
2. Når fugemassen begynner å stivne kan man starte vaskingen med en fuktig svamp. Arbeid med sirkelbevegelser slik at ikke fugemassen graves ut fra mellom flisene. Skyll svampen oftei rent vann. Svampen skal ikke være så våt at det renner vann ut av den. Vask til flisene er rene og fugene glatte.

Silikonering i veggvinkler foretas med Mapesil AC
 I vinkelen mellom gulv og vegg silikoneres det på samme måte
3. Silikonering i veggvinkler foretas med Mapesil AC som påføres med skjelettsprøyte. I vinkelen mellom gulv og vegg silikoneres det på samme måte.

4. Spray silikonfugen med vaskemiddel og glatt deretter over med fugeverktøy eller finger.

AVSLUTNING

Tetting av hull Samtlige hull som lages for senere installasjoner skal tettes ved at plugg og borehull fylles med Mapesil AC når skruen monteres. Det skal ikke lages hull i våtsone 1.
Tetting av hull Samtlige hull som lages for senere installasjoner Tetningssjikt Festemasse Tettemasse Plastplugg 1. Bor hull 2. Fyll hullet med tettemasse 3. Plastplugg 4. Fyll pluggen med tettemasse 5. Skrue
 

Lenker
Min side