Til toppen

Uniplan Eco 20Kg

201030307
Kampanje
Prisjakt
pr stk
Butikk symbol
Varen er på lager i 14 av 14 butikker.
Se beholdning og velg Klikk&Hent
for å plukke opp bestillingen i din nærmeste butikk.
Gratis opphenting i butikk
Legg i handlevogn

  • Hent i butikk
  • 30 dagers returrett
FIBERARMERT, SELVUTJEVNENDE SPARKELMASSE FOR OPPRETTING AV GULV, SAMT REHABILITERING. • TYKKELSE: 5 - 50 MM PRODUKTBESKRIVELSE Uniplan Eco er en fiberarmert, sementbasert, pumpbar sparkelmasse til avretting av betonggulv og tregulv med tilstrekkelig stivhet. Uniplan Eco leveres som tørrmørtel, og skal kun tilsettes vann. Kan legges i tykkelser fra 5 - 50 mm i én operasjon. Uniplan Eco innehar Teknisk Godkjenning – Nr. 2544 og er CE-merket og klassifisert som CT-C30-F7 i henhold til EN13813. BRUKSOMRÅDE Uniplan Eco er beregnet til avretting av betongunderlag og tregulv med tilstrekkelig stivhet. Bruksområdet er gulv i bolig, kontor, institusjon og lett industri. Uniplan Eco kan benyttes til innstøping av elektrisk gulvvarme eller vannbåren varme i tørre rom og våte rom. I våtrom skal det alltid påføres membran oppå sparkelmassen. Uniplan Eco kan også benyttes for oppbygging av trinnlydssystemer. Uniplan Eco er ikke beregnet som eget slitelag, og må derfor dekkes av et egnet belegg, så snart forholdene tilsier det. Ferdig herdet masse vil være et ferdig undergulv til de fleste belegningstyper, for eksempel linoleum, parkett eller fliser, og skal forbehandles i henhold til beleggleverandørens anvisninger. Uniplan Eco er KUN beregnet for innvendig bruk.


Beskrivelse

PRODUKTBESKRIVELSE Uniplan Eco er en fiberarmert, sementbasert, pumpbar sparkelmasse til avretting av betonggulv og tregulv med tilstrekkelig stivhet. Uniplan Eco leveres som tørrmørtel, og skal kun tilsettes vann. Kan legges i tykkelser fra 5 - 50 mm i én operasjon. Uniplan Eco innehar Teknisk Godkjenning – Nr. 2544 og er CE-merket og klassifisert som CT-C30-F7 i henhold til EN13813.

BRUKSOMRÅDE
Uniplan Eco er beregnet til avretting av betongunderlag og tregulv med tilstrekkelig stivhet. Bruksområdet er gulv i bolig, kontor, institusjon og lett industri. Uniplan Eco kan benyttes til innstøping av elektrisk gulvvarme eller vannbåren varme i tørre rom og våte rom. I våtrom skal det alltid påføres membran oppå sparkelmassen. Uniplan Eco kan også benyttes for oppbygging av trinnlydssystemer. Uniplan Eco er ikke beregnet som eget slitelag, og må derfor dekkes av et egnet belegg, så snart forholdene tilsier det. Ferdig herdet masse vil være et ferdig undergulv til de fleste belegningstyper, for eksempel linoleum, parkett eller fliser, og skal forbehandles i henhold til beleggleverandørens anvisninger. Uniplan Eco er KUN beregnet for innvendig bruk.

BRUKSANVISNING
Underlag Uniplan Eco kan benyttes på underlag av betong, lettbetong, hulldekker, flislagte flater, og øvrige underlag med en overflatefasthet på > 0,5 N/mm2. Betongflater skal være renset for sementslam og andre urenheter, samt være fri for støv. Andre underlag rengjøres for alle materialer som kan redusere vedheft. Gulvtemperatur Gulv- og romtemperatur skal være mellom +10°C og +25°C når massen legges. Dette skal måles og noteres på kontrollskjema . Temperaturen må holdes over 10°C de første timene etter utlegging. Gjennomtrekk fra f.eks dører og vinduer, samt direkte sollys kan endre avbindingsegenskapene til sparkelmasser og påvirke sluttkvaliteten. Uniplan Eco bør ikke legges på betonggulv hvor fuktigheten er høyere enn 90% RF. Forarbeid Overflaten rengjøres. Svak og porøs betong fjernes. Til slutt støvsuges gulvet nøye. Priming Underlaget skal alltid primes med Primer Eco før sparkelmassen legges. En god priming er en forutsetning for et porefritt og plant gulv med god heft til underlaget. Primingen påføres med kost eller sprøyte. Ved sprøyting jevnes primeren ut med kost. Primeren påføres helst dagen før, eller så tidlig at den er tørr før sparklingen starter. Luftporer skyldes vanligvis for lite påført, for tynn eller for utvannet priming, for lav temperatur i underlaget eller en kombinasjon av disse. Et betongunderlag vil etter mange års levetid normalt ha tørket fullstendig ut, og ha oppnådd en relativ fuktighet som er tilnærmet bygningens/rommets. Når betongoverflaten etter denne tiden frilegges for gammelt belegg mv, vil overflaten være sterkt sugende. Primeren skal alltid være tørr før sparkling igangsettes. Dette for at primeren skal få mulighet til å danne en tett ”film”. Tiden det tar før primeren er tørr (transparent) varierer med temperatur og luftfuktighet og går fra 2 timer og oppover. Vær oppmerksom på at hvis primeren bruker over 4 timer på å tørke, så er det et tegn på at fuktigheten i gulv eller rom er for høy. Dette kan føre til at det ferdige gulvet ikke oppnår de kvaliteter det skal ha. Sørg derfor for at det er utlufting i rommet, og at underlaget er tørt. I forbindelse med utlegging av sparkelmasse tar underlaget opp fuktighet som medfører at luft fra betongens poresystem frigis og vandrer mot overflaten gjennom sparkelmassen. Hvis underlaget er sterkt sugende, kan det dannes luftkanaler i sparkelmassen sent i størkningstiden som ikke vil flyte sammen. Resultatet kan da bli kraterdannelser. Tilsvarende vil man ved sterkt sugende underlag kunne få en rask uttørkning av sparkelmassen som vil kunne resultere i plastiske svinnriss. Det er derfor viktig at man vurderer om det skal primes 2 ganger. Som et alternativ til Primer Eco, kan det benyttes Primer E-10 som blandes med vann i forhold 1:1 ved legging på betongunderlag. På andre underlag benyttes også Primer E-10 konsentrert.

SPESIELT FOR TRINNLYDSGULV
Forarbeid Sparkelarbeidet kan utføres på ulike typer trinnlydssystemer, f. eks. Mapesilent system. Sparkelsjiktet skal legges som et flytende gulv, og underlag skal derfor ikke primes. Sparkelsjiktet skal armeres med egnet armeringsnett av glassfiber. Før sparkling er det nødvendig å nivellere riktige høyder for overkant ferdig gulv. Blanding Tørrstoffet bør ha romtemperatur ved blandingen (ca. +20°C). Temperaturen i ferdig masse skal være > +10°C. Sparkelmassen blandes med automatisk blandepumpe, spesialpumpe med blander eller drill og visp. Blandes til klumpfri masse. Normal blandetid 2 - 3 minutter. Uniplan Eco er også beregnet for automatiske blandere og pumpesystem. Kontroll av massens vanninnblanding og konsistens i henhold til produsentens anvisninger skal alltid gjøres på byggeplassen (jfr. kontrollskjema). Ferdig blandet masse skal brukes innen 30 min. Ved profesjonell utlegging av sparkelmasse fra automatisk anlegg, vil måling av flyt normalt utføres mest korrekt i enden av slangen og skal gi et inntrykk av hvordan sparkelmassen vil oppføre seg på gulvet; både mhp flytevne og sammenflyt. Riktig vannmengde ”ut av slangen” gir det beste resultatet – særskilt med tanke på flytevnen. Maksimum utflyting av Uniplan Eco (målt med flytring, Ø = 50 mm, h = 22 mm, ved +20ºC) er 165 mm. For mye vann vil redusere massens fasthet, forårsake separasjon og gi mer ujevn og styggere overflate, samt økt fare for separasjon og bom. Utlegging Massen fordeles fra sparkelslange utover gulvet. Kontroller riktig vannmengde jevnlig med flyteprøve. Umiddelbart etter utlegging er det en fordel å gå lett over flatene med en tannsparkel for å oppnå best mulig resultat. Det skal primes mellom hvert lag der det legges ut i flere lag. Rissanvisere er nødvendig ved større flater, ved døråpninger etc. Massen kan også legges ut med bøtte, ved mindre arealer. Hvis det ønskes tykkere sjikt enn 50 mm må dette gjøres i flere operasjoner. Det primes da mellom hvert sjikt.

SPESIELT FOR TRINNLYDSGULV
Etterbehandling Flaten skal etterbehandles med Primer Eco 1:3 så snart sparkelmassen er gangbar, for å redusere faren for hurtig uttørking med påfølgende risiko for svinn, sprekker og kantreisning. Sterk oppvarming den første tiden etter utlegging må unngås. Gjennomtrekk under og etter sparkling gir rask uttørking og kan føre til uttørkingsriss. Propanfyring i samme rom, mens massen er fersk, kan føre til et hvitt belegg (kalkforbindelser) på toppen av massen. Lave temperaturer påvirker fasthetsutviklingen betydelig. Konstruktive tiltak Massen bør gis bevegelsesmuligheter mot tilstøtende konstruksjoner, slik at herdesvinn kan utløses uten at det oppstår skader. Inneklimapåvirkning Produktet er bedømt å ikke avgi partikler, gasser eller stråling som gir negativ påvirkning på inneklimaet, eller har helsemessig betydning. Uniplan Eco tilfredsstiller kravene til EMICODE EC1 Plus, meget lave emisjoner av flyktige organiske forbindelser. Avfallshåndtering/gjenbruksmuligheter Uniplan Eco kan leveres til vanlig offentlig avfallsdeponi. Produktsertifikat I forbindelse med hver eneste produksjon utsteder vi et produktsertifikat. Dette inneholder opplysninger om hva som er kontrollert og en godkjenning av den enkelte produksjon. Videre får man opplysninger om flytevne og avbindingstid, om når produktet er produsert og produksjonsnummer/batchnummer. Dette er altså din dokumentasjon på at produktet har den foreskrevne kvalitet når det forlater vår fabrikk. Produktsertifikatet utleveres på forespørsel.

LAGRING
Holdbar i 6 måneder om produktet er lagret tørt i original uåpnet forpakning.

SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR KLARGJØRING OG BRUK
Uniplan Eco inneholder sement som i kontakt med svette eller andre kroppsvæsker gir en irriterende alkalisk reaksjon. Bruk hansker og vernebriller. For mer utfyllende informasjon vedrørende sikker håndtering av våre produkter, vennligst se siste utgave av sikkerhetsdatablad.
PRODUKT FOR PROFESJONELL BRUK

MERK
De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne produktbeskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om produktene. All overstående informasjon må likevel betraktes som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktet må på forhånd forsikre seg om at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse. Brukeren står selv ansvarlig dersom produktet blir benyttet til andre formål enn anbefalt eller ved feilaktig utførelse. Vennligst referer til siste oppdaterte versjon av teknisk datablad som finnes tilgjengelig på vår webside www.mapei.no

Vekt pr. enhet 20.0 kg
Produktlengde 0.0 mm
Produktbredde 0.0 mm
Produkt tykkelse 0.0 mm
Pakkelengde 0.0 mm
Pakkehøyde 0.0 mm