Til toppen

Uniplan Eco Tdr 20Kg

201030308
Prisjakt
pr stk
Butikk symbol
Varen er på lager i 3 av 14 butikker.
Se beholdning og velg Klikk&Hent
for å plukke opp bestillingen i din nærmeste butikk.
Gratis opphenting i butikk
Legg i handlevogn

  • Hent i butikk
  • 30 dagers returrett
Hurtigherdende, fiberarmert, støvredusert, selvutjevnende, sementbasert sparkelmasse for gulv


Beskrivelse

PRODUKTBESKRIVELSE
Uniplan Eco TDR er en støvredusert, selvutjevnende, fiberarmert og sementbasert sparkelmasse til avretting av betonggulv og tregulv, der det er behov for svært tidlig belegning. Uniplan Eco TDR leveres som tørrmørtel, og skal kun tilsettes vann. Kan legges i tykkelser fra 5-50 mm i én operasjon. Uniplan Eco TDR er CE-merket og klassifisert som CT-C40-F10 i henhold til EN 13813.

BRUKSOMRÅDE
Uniplan Eco TDR er beregnet til avretting av betongunderlag og tregulv med tilstrekkelig stivhet. Bruksområdet er gulv i bolig, kontor, institusjon og lett industri der det er behov for tidlig belegning. Uniplan Eco TDR kan benyttes til innstøping av elektrisk gulvvarme eller vannbåren varme i tørre rom og våte rom. I våtrom skal det alltid påføres membran oppå sparkelmassen. Uniplan Eco TDR er KUN beregnet for innvendig bruk.

BRUKSANVISNING
Underlag Uniplan Eco TDR kan benyttes på underlag av betong, lettbetong, hulldekker, flislagte flate, og øvrige underlag med en overflatefasthet på > 1,0 N/mm². Betongflater skal være renset for sementslam og andre urenheter, samt være fri for støv. Andre underlag rengjøres for alle materialer som kan redusere vedheft.

Gulvtemperatur
Gulv- og romtemperatur skal være mellom +10°C og +25°C når massen legges. Temperaturen må holdes over +10°C de første timene etter utlegging. Gjennomtrekk fra f.eks dører og vinduer, samt direkte sollys, kan endre avbindingsegenskapene til sparkelmasser og påvirke sluttkvaliteten. Uniplan Eco TDR bør ikke legges på betonggulv hvor fuktigheten er høyere enn 90% RF.

Priming
Underlaget skal alltid primes med Primer Eco før avrettingsmassen legges. En god priming er en forutsetning for et porefritt og plant gulv med god heft til underlaget. Primingen påføres med kost eller sprøyte. Ved sprøyting jevnes primeren ut med kost. Primeren påføres helst dagen før, eller så tidlig at den er tørr før sparklingen starter. Luftporer skyldes vanligvis for lite påført, for tynn eller for utvannet priming, for lav temperatur i underlaget eller en kombinasjon av disse. Et betongunderlag vil etter mange års levetid normalt ha tørket fullstendig ut, og ha oppnådd en relativ fuktighet som er tilnærmet bygningens/rommets. Når betongoverflaten etter denne tiden frilegges for gammelt belegg mv, vil overflaten være sterkt sugende. Primeren skal alltid være tørr før sparkling igangsettes. Dette for at primeren skal få mulighet til å danne en tett ”film”. Tiden det tar før primeren er tørr (transparent) varierer med temperatur og luftfuktighet og går fra 2 timer og oppover. Vær oppmerksom på at hvis primeren bruker over 4 timer på å tørke, så er det et tegn på at - fuktigheten i gulv eller rom er for høy. Dette kan føre til at det ferdige gulvet ikke oppnår de kvaliteter det skal ha. Sørg derfor for at det er utlufting i rommet, og at underlaget er tørt. I forbindelse med utlegging av sparkelmasse tar underlaget opp fuktighet som medfører at luft fra betongens poresystem frigis og vandrer mot overflaten gjennom sparkelmassen. Hvis underlaget er sterkt sugende, kan det dannes luftkanaler i sparkelmassen sent i størkningstiden som ikke vil flyte sammen. Resultatet kan da bli kraterdannelser. Tilsvarende vil man ved sterkt sugende underlag kunne få en rask uttørking av sparkelmassen som vil kunne resultere i plastiske svinnriss. Det er derfor viktig at man vurderer om det skal primes 2 ganger. Blanding Tørrstoffet bør ha romtemperatur ved blandingen (ca. +20°C). Temperaturen i ferdig masse skal være > +10°C. Sparkelmassen blandes med automatisk blandepumpe, spesialpumpe med blander eller drill og visp. Blandes til klumpfri masse. Normal blandetid 2-3 minutter. Vannforbruk pr. 20 kg sekk er 3,6 ltr. For mye vann vil redusere massens fasthet, forårsake separasjon og gi mer ujevn og styggere overflate, samt økt fare for separasjon og bom.

Utlegging
Massen fordeles utover gulvet umiddelbart etter blanding. Kontroller riktig vannmengde jevnlig med flyteprøve. Umiddelbart etter utlegging er det en fordel å gå lett over flatene med en tannsparkel for å oppnå best mulig resultat. Det skal primes mellom hvert lag der det legges ut i flere lag. Rissanvisere er nødvendig ved større flater, ved døråpninger etc. Gjennomtrekk under og etter sparkling gir rask uttørking og kan føre til uttørkingsriss. Propanfyring i samme rom, mens massen er fersk, kan føre til et hvitt belegg (kalkforbindelser) på toppen av massen.

Etterbehandling
Uniplan Eco TDR er ikke beregnet som eget slitelag, og må derfor dekkes av et egnet belegg, så snart forholdene tilsier det. Hvis produktet skal ligge åpent mer enn 3 dager etter utlegging, skal overflaten beskyttes med dertil egnet membranherder. Ferdig herdet masse vil være et ferdig undergulv til de fleste belegningstyper, for eksempel linoleum, parkett eller fliser, og skal forbehandles i henhold til beleggleverandørens anvisninger. Lave temperaturer påvirker fasthetsutviklingen.

Inneklimapåvirkning
​​​​​​Produktet er bedømt å ikke avgi partikler, gasser eller stråling som gir negativ påvirkning på inneklimaet, eller har helsemessig betydning. Uniplan Eco TDR tilfredsstiller kravene til EMICODE EC1 R Plus, meget lave emisjoner av flyktige organiske forbindelser.

Avfallshåndtering/gjenbruksmuligheter Uniplan Eco TDR skal leveres til godkjent mottaksanlegg.

LAGRING
Holdbar i 6 måneder om produktet er lagret tørt i original uåpnet forpakning. Produktet er i samsvar med kravene i Annex XVII av regulativet (EC) No 1907/2006 (REACH), punkt 47

SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR KLARGJØRING OG BRUK
Uniplan Eco TDS inneholder sement som i kontakt med svette eller andre kroppsvæsker gir en irriterende alkalisk reaksjon. Gir alvorlig øyeskade. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Benytt vernehanser/verneklær/ vernebriller. Ved kontakt med øyne eller hud, skyll med vann og lege kontaktes umiddelbart. For mer utfyllende informasjon vedrørende sikker håndtering av våre produkter, vennligst se vår siste utgave av Sikkerhetsdatablad for produktene. PRODUKT FOR PROFESSJONELT BRUK

MERK
De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne produktbeskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må likevel bli betraktet som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktet må på forhånd forsikre seg om at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse. Brukeren står selv ansvarlig dersom produktet blir benyttet til andre formål enn anbefalt, eller ved feilaktig utførelse.
 

Vekt pr. enhet 20.0 kg
Produktlengde 0.0 mm
Produktbredde 0.0 mm
Produkt tykkelse 0.0 mm
Pakkelengde 0.0 mm
Pakkehøyde 0.0 mm