Til toppen

Uniplan Fr 25Kg

201030306
Prisjakt
pr stk
Butikk symbol
Varen er på lager i 8 av 14 butikker.
Se beholdning og velg Klikk&Hent
for å plukke opp bestillingen i din nærmeste butikk.
Gratis opphenting i butikk
Legg i handlevogn

  • Hent i butikk
  • 30 dagers returrett
Frostbestandig sparkelmasse for gulv utendørs. • tykkelse: 5 - 20 mm


Beskrivelse

PRODUKTBESKRIVELSE Uniplan FR er en hvitfarget, sementbasert, pumpbar sparkelmasse som kan benyttes til oppretting og sparkling av gulvflater innendørs og utendørs. Massen kan kun legges på underlag med god fasthet, f.eks. betong, fliser etc. Ta gjerne kontakt med leverandør for råd. Ved utendørs bruk vil en hvitfarget, sementbasert sparkelmasse gjøre at overflatetemperaturen på sparkelmassen reduseres og temperaturbelastningen på underlaget vil også bli mindre. Dette gir en miljøeffektiv og en miljøvennlig gulvflate, da sparkelmassen har svært god refleksjonsevne. Uniplan FR er ikke gjennomfarget og kan derfor gi fargespill. Uniplan FR leveres som tørrmørtel og er sammensatt av sement, sand opptil 0,5 mm, plastiserende og heftforbedrende stoffer. Uniplan FR skal kun tilsettes vann, og kan legges i tykkelser fra 3 - 10 mm i én operasjon. Temperatur skal være minimum +10°C i både gulv og rom. Uniplan FR er CE-merket og klassifisert som CT-C50-F10 i henhold til EN13813

BRUKSOMRÅDE
Uniplan FR er velegnet i vann- og frostbelastede områder, på balkonger og terrasser, i lagerrom, verksteder, garasjer og i lettere industrielle arealer, men den bør da belegges med fliser på underlag av sementbasert membran (f.eks Mapelastic) eller egnet herdeplastbelegg. Før denne behandlingen må sparkelflaten lettslipes og støvsuges. Trafikk med piggdekk kan skade overflaten.

BRUKSANVISNING
Underlag Betongflater skal være renset for sementslam og andre urenheter, samt være fri for støv. Underlaget må ha en overflatefasthet på >1,5 N/mm2 . Ved utendørs bruk skal underlaget være frostbestandig. Underlagets temperatur skal være mellom +10 °C og +25 °C når massen legges, og de nærmeste timene etter utlegging. Uniplan FR bør normalt ikke legges på betonggulv hvor fuktigheten er høyere enn 90 % RF. Forbehandling Underlaget rengjøres, svak og porøs betong fjernes, og til slutt støvsuges gulvet nøye. Innendørs: På sugende underlag primes det med Eco Prim T i forhold 1:2 (primer:vann). Ved andre underlag slik som tette, glatte underlag benyttes Mapeprim SP. Ved påføring i flere sjikt må det primes mellom sjiktene. Utendørs: Før benyttelse av Uniplan FR utendørs, skal underlaget primes med Primer SN, avstrødd med sand; 07 – 1,2mm. En god priming er en forutsetning for et porefritt og plant gulv med god heft til underlaget. Primingen påføres med kost eller sprøyte. Påføring av primer med stiv kost kan bedre inntrengningsevnen til primeren. Ved sprøyting jevnes primeren ut med kost. Primeren påføres helst dagen før, eller så tidlig at den er tørr før sparklingen starter. Dette for at primeren skal få mulighet til å danne en tett ”film”. Tiden det tar før primeren er tørr (transparent) varierer med temperatur og luftfuktighet, men er normalt ca. 4 timer. Luftporer skyldes normalt for lite påført, for tynn eller for utvannet priming, for lav temperatur i underlaget eller en kombinasjon av disse. Bevegelsesfuger Disse hindrer ukontrollerte svinnsprekker i sparkelsjiktet, og store flater bør generelt deles opp i mindre, mest mulig kvadratiske delflater på høyst 5 x 5 m, dvs. 25m2 med bevegelses-fuger ført helt gjennom sparkelsjiktet ned til underliggende konstruksjon. Gulvflatens geometri og bruksområde må vurderes i hvert enkelt tilfelle. På gulv med stor mekanisk belastning kan man vurdere å benytte prefabrikerte fugeprofiler. Dette gjelder gulv i parkeringsareal, kjøpesentra, storkjøkken, meierier og andre steder med stor trafikk. Spesielt rullende trafikk med harde hjul gjør at fuger bør lages med fugeprofiler som tar opp sideveis krefter og hindrer kantknusing. Det skal også være bevegelsesfuger langs vegger, søyler, fundamenter, rør og andre gjennomføringer. Under sparkling kan slike fuger mot vegger og lignende etableres med for eksempel Mapefonic Strip, som er en selvklebende tape som forhindrer fastholdt svinn. Blanding Uniplan FR drysses i 5,0-5,3 liter rent vann pr. sekk á 25 kg i en ren beholder, og blandes med drill og visp i ca 2-3 minutter til alle klumper er borte. Alternativt kan man benytte automatisk blandepumpe. Tørrstoffet bør ha romtemperatur ved blanding (ca. 20 °C), og temperaturen i ferdig masse skal være over +15 °C. Utlegging Ferdig blandet masse må benyttes innen 15-20 minutter. Massen helles utover gulvet eller fordeles fra sparkelslange. Uniplan FR kan jevnes ut med en piggrulle hvor piggene skal være dobbelt så lange som sjiktlaget. Massen er ikke selvnivellerende. Temperaturen ved utlegging må ikke komme under + 10 ºC de første dagene. Rask uttørking pga. sollys, oppvarming etc. den første tiden etter utlegging må unngås. Så snart sparkelsjiktet er gangbart må overflaten behandles med Eco Prim T, blandet med vann i forholdet 1:2 slik at man unngår at sparkelmassen tørker for raskt. Dette for å unngå riss og sprekker.

FORBRUK
Ved tykkelse: 5 mm: ca. 8,5 kg/m2 10 mm: ca. 17,0 kg/m2

LAGRING
I 9 måneder om produktet er lagret tørt i original uåpnet forpakning.

SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR KLARGJØRING OG BRUK
For instruksjon vedrørende sikker håndtering av våre produkter, vennligst se siste utgave av sikkerhetsdatablad på vår nettside www.mapei.no
PRODUKT FOR PROFESJONELL BRUK.

MERK
De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne produktbeskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om produktene. All overstående informasjon må likevel betraktes som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktet må på forhånd forsikre seg om at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse. Brukeren står selv ansvarlig dersom produktet blir benyttet til andre formål enn anbefalt eller ved feilaktig utførelse. Vennligst referer til siste oppdaterte versjon av teknisk datablad som finnes tilgjengelig på vår webside www.mapei.no JURIDISK MERKNAD: Innholdet i dette tekniske databladet kan kopieres til andre prosjektrelaterte dokumenter, men det endelige dokumentet må ikke suppleres eller erstatte betingelsene i det tekniske datablad, som er gjeldende, når MAPEI-produktet benyttes. Det seneste oppdaterte datablad er tilgjengelig på vår hjemmeside www.mapei.no ENHVER ENDRING AV ORDLYDEN ELLER BETINGELSER, SOM ER GITT ELLER AVLEDET FRA DETTE TEKNISKE DATABLADET, MEDFØRER AT MAPEI SITT ANSVAR OPPHØRER.

Vekt pr. enhet 25.0 kg
Produktlengde 0.0 mm
Produktbredde 0.0 mm
Produkt tykkelse 0.0 mm
Pakkelengde 0.0 mm
Pakkehøyde 0.0 mm