Til toppen

VR Støp 25Kg

201040401
Prisjakt
pr stk
Butikk symbol
Varen er på lager i 11 av 14 butikker.
Se beholdning og velg Klikk&Hent
for å plukke opp bestillingen i din nærmeste butikk.
Gratis opphenting i butikk
Legg i handlevogn

  • Hent i butikk
  • 30 dagers returrett
Hurtigherdende støpemørtel for påstøp av våtromsgulv, varmegulv o.lign. 1 sekk dekker 1,2 cm pr m2.


Beskrivelse

BRUKSOMRÅDE
Våtrom med eller uten varmekabler, der det ønskes en rask herding. VR-Støp benyttes på underlag av betong, puss, treverk, sponplater og fliser. VR-Støp kan legges flytende på plastfolie/membran eller med heft til underlaget. Støpmassen er velegnet til bygging av fall.

TEKNISKE EGENSKAPER
VR-Støp er en hurtigherdende tørrmørtel beregnet for gulv i våtrom. VR-Støp brukes i tykkelser fra 15-75 mm og kan uavhengig av tykkelse belegges med tett membran etter kort ventetid. VR-Støp legges ut som en tradisjonell støpemørtel

PÅFØRING
Klargjøring av underlaget Overflaten rengjøres, og skal være fri for løse partikler, støv, fett, vann m.m. Svakt og porøst underlag fjernes. Til slutt støvsuges underlaget nøye. Fliser og vinylbelegg mattes og rengjøres med salmiakkløsning Heft til underlaget Fast forankring til underlaget; Flaten kan forbehandles med en slemming bestående av 1 del Planicrete, 1 del vann og 8 vektdeler VR-Støp. Bruk av en stiv kost ved påføring. Vinylbelegg og fliser primes med Mapeprim SP. VR-Støp legges ut «vått i vått» i slemmemassen/ primeren. VR-Støp har et svinn som ligger langt under tradisjonell støp, og kan derfor legges som flytende gulv. VR-Støp legges ut som en vanlig påstøp i min. 4 cm tykkelse på plastfolie eller membran. Ved legging på ikke bærende underlag, isolasjon mv. skal VR-Støp armeres som vanlig påstøp..

KLARGJØRING AV PRODUKTET
Blanding Mindre mengder kan blandes med drill og visp. Ved større arbeider benyttes vanlig mørtelblander. Benytt kun rent vann ved blanding. VR-Støp drysses i ca. 2,1 - 2,5 liter rent vann pr. sekk á 25 kg og blandes med drill og visp under kraftig omrøring til alle klumper er borte. Påføring av produktet VR-Støp fordeles ut over underlaget, komprimeres godt og bearbeides ved hjelp av lirer og brett. Filsing og glatting kan foretas når massen har satt seg. Den ferske støpemassen skal i de første 12 timene beskyttes mot for hurtig uttørking ved bruk av plastfolie. Massen skal ikke menges opp med vann. Tørketid VR-Støp kan belegges med tett membran etter 24 timer. Restfuktighet etter 24 timer er < 2%. Temperaturen ved utlegging skal være over +5°C på gulvet og ikke komme under +2°C de første dagene. Varmekabler Utlegging av varmekabler skal alltid utføres av en autorisert installatør.

RENGJØRING
Verktøy kan vaskes med vann rett etter bruk. Dersom produktet får herde før det rengjøres må materialet fjernes mekanisk.

FORBRUK
Ca. 2,1 kg/m2/mm tykkelse.

FORPAKNING
VR-Støp leveres i 25 kg sekker.

LAGRING
VR-Støp er holdbart i minimum 12 måneder dersom forpakningen oppbevares tørt og i uåpnet original emballasje. VR-Støp er i samsvar med krav i Annex XVII i (EC) n. 1907/2006 (REACH), del 47.

SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR KLARGJØRING OG BRUK
VR-Støp inneholder sement som i kontakt med svette eller andre kroppsvæsker forårsaker en irriterende alkalisk reaksjon og et allergisk utslett på personer som er følsomme for slike produkter. Bruk vernehansker og briller. For helse-, miljø- og sikkerhetsinformasjon, se eget sikkerhetsdatablad på www.mapei.no

MERK
De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne produktbeskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om produktene. All overstående informasjon må likevel betraktes som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktet må på forhånd forsikre seg om at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse. Brukeren står selv ansvarlig dersom produktet blir benyttet til andre formål enn anbefalt eller ved feilaktig utførelse. Vennligst referer til siste oppdaterte versjon av teknisk datablad som finnes tilgjengelig på vår webside www.mapei.no

Vekt pr. enhet 25.0 kg
Produktlengde 0.0 mm
Produktbredde 0.0 mm
Produkt tykkelse 0.0 mm
Pakkelengde 0.0 mm
Pakkehøyde 0.0 mm