Til toppen

Adesilex P4 20Kg

201010107
Prisjakt
pr stk
Butikk symbol
Varen er på lager i 5 av 14 butikker.
Se beholdning og velg Klikk&Hent
for å plukke opp bestillingen i din nærmeste butikk.
Gratis opphenting i butikk
Legg i handlevogn

  • Hent i butikk
  • 30 dagers returrett
Grått, høyverdig og hurtigherdende flytlim for montering av keramiske fliser og naturstein (limtykkelse 3 - 20 mm). NB! Også velegnet til avretting ute og inne. Kan IKKE brukes på vegg.


Beskrivelse

KLASSIFISERT I SAMSVAR MED EN 12004 Adesilex P4 er et forbedret (C2) hurtigherdende (F) lim som spesifisert for klasse C2F. Samsvar for Adesilex P4 er deklarert i ITT-sertifikat nr. 25070275/Gi (TUM) utstedt av laboratoriet ved Teknisk Universitet, München (Tyskland) og i ITTsertifikat nr. 1220.6/10/R03 NPU utstedt av Institutt ITB Katowice (Polen).

BRUKSOMRÅDE
Liming av flis og stein • Liming av alle typer middels store og store keramiske fliser, naturstein (dersom steinen er fuktstabil og ikke ømfintlig for saltutslag) terrakotta og terrazzo både inne og ute. Avrettingsmasse • Innvendig og utvendig avretting av alle vanlige underlag i byggebransjen, forutsatt at de er rene, f.eks. betongdekker, sementbasert påstøp og eksisterende keramiske fliser, terrazzo- og naturstein gulv. Vegger av murstein og betongblokk • Ekspansiv mørtel til bruk i liming av murstein og betong blokker. Eksempler på bruk • Helliming av store porselensfliser på gulv med stor belastning f.eks. kontor, kjøpesenter, sykehus og skoler. • Liming av naturstein og terrazzo, inkludert store formater. Flissetting med bruddheller, klinkerflis og enkeltbrente fliser på terrasser og balkonger. • Flissetting med alle typer keramisk flis på gulv med gulvvarme. • Setting av keramiske fliser og steinmaterialer på gamle gulv (keramisk, naturstein, sement, terrazzo), så lenge de er faste og helt rene. • Enkel rasktherdende avretting av underlaget før flissetting. • Rask utskifting av fliser når det samtidig er nødvendig å foreta justeringer i underlaget. • Rask liming av murstein og betongblokk for hurtig muring.

TEKNISKE OPPLYSNINGER
Adesilex P4 er et grått pulver sammensatt av sement, fingradert mineralsk fyllstoff, høy andel av syntetiske polymerer og spesielle tilsetningsstoffer. Produktet er utviklet av MAPEIs forskningslaboratorium. Blandet med vann blir Adesilex P4 en mørtel med følgende egenskaper: • tungt flytende og lett bearbeidelig; • 100% dekning av flisens limside garanteres. Adesilex P4 er velegnet for utendørsområder med tung trafikk og kan bygges opp i tykkelser fra 3-20 mm uten at det skapes ujevnheter; • absorberer bevegelser i underlag og fliser; • perfekt feste til alle vanlige byggematerialer; • herder raskt til høy sluttfasthet uten merkbart svinn. • vannbestandig, værbestandig og motstandsdyktig mot frost.

ANBEFALINGER
Bruk ikke Adesilex P4 på: • vegger eller skrånende underlag; • tre eller sponplater; • metallflater, gummi, PVC eller linoleum; • natur- eller kunststeinheller utsatt for bevegelse pga. fukt.

BRUKSANVISNING LEGGING AV FLIS OG STEINGULV
Forbehandling Underlaget må være herdet, fast og fritt for løse materialer, fett, olje, maling, voks og passe tørt. Sementbaserte underlag må ha svunnet ferdig før flisarbeidet starter. I varmt vær må sementbasert påstøp herde i minst 28 døgn før liming av fliser, hvis det ikke er benyttet MAPEIs mørtler, type Mapecem, Mapecem Pronto, Topcem eller Topcem Pronto. Sørg for nedkjøling av underlaget med vann i ekstrem hete og direkte sollys. Gipsbasert underlag og anhydritt påstøp må være rene, faste og fri for støv. Det er absolutt nødvendig å behandle disse med Primer G eller Eco Prim T. Områder med store fuktbelastninger må forbehandles med Primer S. Blanding Bland Adesilex P4 i et rent blandekar med ca. 4-4,4 liter rent vann pr. 20 kg sekk. Bland til massen er jevn og fri for klumper. La massen stå i 3 minutter, rør om og massen er klar til bruk. Adesilex P4 som blandes etter disse retningslinjer har en brukstid på ca 60 minutter ved +23°C og 50% RF. Der både fliser og limsjikt er tykke, eller flisene er svært tunge, kan det tilsettes 20% tørr finsand av en passende gradering slik at svinn og setning reduseres. Påføring Adesilex P4 påføres med tannsparkel. Valg av gradering på sparkelen avhenger av underlagets jevnhet og flisenes størrelse, samt limsidens beskaffenhet. På plane underlag og middel store fliser, bruk MAPEI sparkel nr. 6 eller nr. 10. (forbruk 3-5 kg/m²). For ujevne underlag, store fliser og fliser med profilert bakside, anbefales MAPEI sparkel nr. 10 eller rundtannet sparkel (forbruk 5-10 kg/m²). Dekningen er generelt 1,4 kg/m² pr. mm tykkelse. Setting av flis Det er ikke nødvendig å fukte flisene før bruk, men hvis baksiden er svært støvete, anbefales å dyppe dem i rent vann. Flisene legges på massen uten trykk, det er bare nødvendig med et lett håndtrykk for å sikre 100% kontakt mellom lim og flisens bakside. Adesilex P4 har en åpentid på ca. 15 min. ved normal temperatur og fuktighet. Ugunstige værforhold (sterk sol, tørr vind, høy temperatur) kan føre til at åpentiden reduseres drastisk, i verste fall til bare noen få minutter. Det er nødvendig å ha god kontroll med at produktet ikke danner skinn på overflaten under arbeidets gang. Forfukting av underlaget før liming vil bidra til forlenget åpentid. Dersom man får skinndannelse må det utlagte arealet trekkes ut på nytt med tannsparkel. Det må ikke tilsettes vann når det dannes skinn da dette istedenfor å fjerne skinnet, reduserer produktets heftegenskaper. Flisene kan etterjusteres inne 30 minutter. Etter denne tid vil en etterjustering være problematisk. Flis satt med Adesilex P4 må ikke utsettes for utvasking eller regn før etter 3 timer ved +23°C, og må beskyttes mot frost og sterk sol i minst 24 timer etter montering.

FUGING
Flisene kan fuges etter 4 timer med spesielle sement- eller epoxybaserte fugemasser fra MAPEI. Disse leveres i flere farger. Ekspansjonsfuger må fuges med fleksible fugemasser fra MAPEI.

GANGBAR
Gulv kan belastes med lett gangtrafikk etter 4 timer.

FULLT BELASTBAR
Overflatene er klare til bruk etter ca. 24 timer.

AVRETTING
Forbehandling Underlaget må være jevnt, fast, fri for løse partikler, fett, olje, maling, voks etc. og passe tørt. Anhydritt underlag må være fullstendig tørt (restfukten bør måles), fast, fri for støv og forbehandlet med Primer G. Områder med stor fuktbelastning må forbehandles med Primer S eller Eco Prim T. Blanding Bland Adesilex P4 i et rent blandekar med 4-4,4 liter rent vann pr. 20 kg sekk. Bland til massen er jevn og fri for klumper. La massen stå i 3 minutter, rør om og massen er klar til bruk. Adesilex P4 som blandes etter disse retningslinjer har en brukstid på ca. 60 minutter ved +23°C og 50% R.F. Påføring Massen påføres med en lang metallsparkel. Flere strøk kan påføres så snart foregående strøk er tørt. Flissetting Overflater kan flissettes så snart de er tørre (3-4 timer avhengig av temperatur og flisens absorberingsevne).

VEGGER AV MURR OG BETONGBLOKK
Blanding Bland Adesilex P4 i et rent blandekar med 4-4,4 liter rent vann pr. 20 kg sekk. Bland til massen er jevn og fri for klumper. La massen stå i 3 minutter, rør om og massen er klar til bruk. Adesilex P4 har en åpentid på ca. 60 minutter ved +23°C og 50% R.F. Legging av murstein og betongblokker Hell Adesilex P4 i en mørtelkasse tilpasset murverkets bredde. Trekk ut en passende tykk mørtelstreng på murverket. Sett mursteinen eller betongblokken på plass på muren. Med denne metoden kan man halvere arbeidstiden. Rengjøring Verktøy og hender kan vaskes med vann. Fliser rengjøres med en fuktig svamp, vask ikke med vann før etter noen timer.

FORBRUK
Flislegging på gulv • Mellomstore fliser på glatte underlag (sparkel nr. 6 eller 10): ca. 3-5 kg/m². • Store fliser og uregelmessige flater (sparkel nr. 10 eller Adesilex P4 sparkel): ca. 5-10 kg/m². Avretting Ca. 1,4 kg/m² pr. mm tykkelse. Vegger av murstein og betongblokk Etter behov, avhengig av størrelse.

EMBALLASJE
Adesilex P4 leveres i 20 kg papirsekker.

LAGRING
Holdbar i 12 måneder, lagret på et tørt sted i uåpnet original emballasje. Produktet er i samsvar med kravene i Annex XVII av regulativet (EC) No 1907/2006 (REACH), punkt 47.

SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR KLARGJØRING OG PÅFØRING
For instruksjon vedrørende sikker håndtering av våre produkter, vennligst se siste utgave av sikkerhetsdatablad på vår nettside www.mapei.no
PRODUKT FOR PROFESJONELT BRUK.

MERK
De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne produktbeskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må likevel bli betraktet som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktet må på forhånd forsikre seg om at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse. Brukeren står selv ansvarlig dersom produktet blir benyttet til andre formål enn anbefalt, eller ved feilaktig utførelse. Vennligst referer til siste oppdaterte versjon av teknisk datablad som finnes tilgjengelig på vår webside www.mapei.no JURIDISK MERKNAD Innholdet i dette tekniske databladet kan kopieres til andre prosjektrelaterte dokumenter, men det endelige dokumentet må ikke suppleres eller erstatte betingelsene i det tekniske datablad, som er gjeldende, når MAPEIproduktet benyttes. Det seneste oppdaterte datablad er tilgjengelig på vår hjemmeside www.mapei.no. ENHVER ENDRING AV ORDLYDEN ELLER BETINGELSER, SOM ER GITT ELLER AVLEDET FRA DETTE TEKNISKE DATABLADET, MEDFØRER AT MAPEI SITT ANSVAR OPPHØRER.

Vekt pr. enhet 20.0 kg
Produktlengde 0.0 mm
Produktbredde 0.0 mm
Produkt tykkelse 0.0 mm
Pakkelengde 0.0 mm
Pakkehøyde 0.0 mm