Til innholdet
Til toppen

-Keraflex S1 Hvit 5 Kg

201010106
pr stk
Legg i handlevogn

  • Hent i butikk
  • 30 dagers returrett
Sementbasert lim for keramiske fliser.

Beskrivelse

KLASSIFISERT I SAMSVAR MED EN 12004 Keraflex S1 er et polymermodifisert (2), sementbasert (C) um, uten sigtendens (T), med lang brukstid (E) i klasse C2TE. KLASSIFISERT I SAMSVAR MED EN 12002 Keraflex S1 er et deformerbart limji klasse S1.

BRUKSOMRÅDE
Kan brukes innendørs og utendørs til setting av alle typer keramisk flis, stein og mosaikk, på gulv, vegg og tak. Punktvis liming av porøse materialer som polystyrenplater, polyuretan skumplater eller mineralull isolasjon, treullsementplater eller lyddempende plater på vegg. Typiske anvendelser For setting av keramisk flis, stein og mosaikk på følgende underlag: • Sementbasert puss. • Innendørs lettbetongvegger. • Gips eller anhydrit etter forbehandling med Primer G. • Gipsplater. • Gulv med undervarme, kun med flis mindre enn 900 cm2. • Betongdekker eller armert påstøp som er tilstrekkelig herdet og tørre.Malte vegger innendørs, dersom malingen fremdeles har god heft. • Vannsikre membraner av Mapelastic. Setting av flis på eksisterende flislagt gulv, med mindre enn 900 cm2. Festing av mindre flis i svømmebasseng og tank. Som lim til gulv utsatt for tyngre belastninger.

TEKNISKE OPPLYSNINGER
Keraflex S1 er et grått eller hvitt pulver som består av sement og fingradert sand. Den inneholder også en høy dosering av syntetiske polymerer og spesielle tilsetningsstoffer, og er produsert etter formulering utviklet i MAPEIs forsknings-laboratorier. Blandet med vann vil mørtelen bli: • Lett bearbeidelig. • Tiksotropisk; Keraflex S1 kan benyttes på vertikale flater uten nedfall av mørtel og uten sig i flis, selv for tyngre fliser. Flis kan settes ovenfra og nedover uten behov for fliskryss. • God evne til å ta opp mindre bevegelser i underlag og flis. • Meget god heft til alle vanlige byggematerialer
Herdeforløp med lavt svinn. • Forlenget åpentid av limet.

ANBEFALINGER
Keraflex S1 skal ikke brukes: • På betong med latent høyt svinn, det vil si betong med mindre enn 4 måneders herding. • På gulv og vegg som utsettes for bevegelser eller vibrasjon. • På metallflater. • Ved setting av flis som krever limtykkelse på mer enn 5 mm.

RETNINGSLINJER FOR BRUK
Forarbeid Underlaget skal være plant, tåle mekanisk belastning, være fritt for løse partikler, olje, fett, voks etc. Fuktig underlag vil redusere avbinding og herdeforløpet til Keraflex. Sementbaserte underlag må ikke svinne etter setting av keramisk flis. Puss bør derfor herde minimum en uke for hver tykkelse, og støpemasser bør ha herdet i minimum 28 døgn. Støpemasser av Topcem eller Mapecem Pronto vil kunne belegges tidligere. Flater som er blitt varmet opp av sollys bør fuktes med vann for nedkjøling. Gipsunderlag eller anhydrit gulv skal være fullstendig tørre (maksimal tillatt restfuktighet 0,5%), tilstrekkelig faste og støvfrie. Det er viktig at disse underlagene behandles med Primer G eller Mapeprim SP, mens områder utsatt for mye fukt primes med Primer S. Blanding Bland Keraflex S1 med rent vann til pastaen er glatt og klumpfri. La limet hvile i 5 minutter før ny omrøring. Benytt 26-29 vektdeler vann til 100 vektdeler Keraflex S1, dette tilsvarer 5,2-5,8 liter vann for hver 20 kg pulver. Blandet som beskrevet vil Keraflex S1 ha en brukstid på rundt 8 timer. Påføring Keraflex S1 påføres med tannsparkel. Gradering på sparkelen velges slik at baksiden av flisene dekkes fullstendig. For å sikre god heft legg først ut et tynt lag med Keraflex S1 på underlaget med den rette kanten på sparkelen. Deretter påføres lim i ønsket tykkelse med tannsparkel, avhengig av type og størrelse på flis (se avsnittet “Forbruk”). For setting av flis på vegg/gulv utendørs, flis større enn 900 cm2, gulv som må avrettes i forkant av flislegging eller gulv utsatt for større laster, setting av flis i svømmebasseng eller vanntanker, skal lim også påføres på baksiden av flisene for å sikre fullstendig dekning av flis.
Setting av flis Forfukting av flisene er ikke nødvendig, men kan likevel anbefales dersom det er mye støv på flisene. Flisene settes med et godt trykk slik at det oppnås god kontakt med limet. Ved normale temperaturer og fuktforhold har Keraflex S1 en åpentid på rundt 30 minutter. Ufordelaktige værforhold (sterk sol, tørr vind, høy temperatur etc.) eller sterkt sugende underlag kan redusere åpentiden til kun noen få minutter. Det er nødvendig å ha god kontroll med at produktet ikke danner skinn på overflaten under arbeidets gang. Legg derfor ikke ut for store områder om gangen. Dersom man får skinndannelse må det utlagte arealet trekkes ut på ny. Det må ikke tilsettes vann dersom limet danner skinn da dette istedenfor å fjerne skinnet, reduserer produktets heftegenskaper. Flisene kan justeres inntil 60 minutter etter setting. Flis satt med Keraflex S1 må ikke vaskes eller utsettes for regn de første 24 timer (ved +23°C). Tilsvarende må man sikre mot frost og sterk sol i minst 5-7 dager etter flissetting. Fuging Veggfuger kan fuges etter 4-8 timer mens gulvfuger kan fuges etter 24 timer med MAPEIs sement- eller epoxybaserte fugemasser, som finnes i forskjellige farger. Bevegelsesfuger skal fuges med MAPEIs egne tetningsmasser.

FESTING AV ISOLASJONSPLATER
Punktliming av isolasjonsplater eller lydabsorbenter gjøres ved å flikke på masse med en murerskje. Mengde må reguleres i forhold til underlagets ruhet og platenes vekt.

BRUKSKLART
Gulv flislagt med Keraflex S1 er gangbart etter ca. 24 timer. Tanker og svømmebasseng kan fylles med vann etter 21 døgn. Rengjøring Verktøy, hender og blandekar kan vaskes med rent vann mens limet er ferskt. Fliser rengjøres med en fuktig svamp før limet tørker.

FORBRUK
Keramiske fliser – Mosaikk og små fliser (sparkel nr. 4): 2 kg/m2 – Normalstore fliser (sparkel nr. 5): 2,5-3 kg/m2 – Store fliser, utendørs gulv (sparkel nr. 6): 5 kg/m2 Punktliming – Ekspanderte plastmaterialer etc.: ca. 0,5-0,8 kg/m2
Gipsplater, gassbetong: ca. 1,5 kg/m2

EMBALLASJE
Keraflex S1 hvit og grå, leveres i 20 kg sekker eller i 5 kg Alupack.

LAGRING
Keraflex S1 kan lagres i minst 12 måneder i lukket originalemballasje på pall, under tørre forhold innendørs. Produsert i samsvar med direktiv 2003/53/EC.

HELSERISIKO
Inneholder sement som i kontakt med svette eller andre kroppsvæsker kan gi en irriterende alkalisk reaksjon kan fremkalle allergiske reaksjoner. Bruk hansker og vernebriller. For helse, miljø- og sikkerhetsinformasjon, se eget HMS-datablad. HMS-databladene finnes på www.resconmapei.com. BØR UTFØRES AV FAGFOLK

MERK
De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne produktbeskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må likevel bli betraktet som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktet må på forhånd forsikre seg om at porduktet er egnet for tilsiktet anvendelse. Brukeren står selv ansvarlig dersom produktet blir benyttet til andre formål enn anbefalt, eller ved feilaktig utførelse

Vekt pr. enhet 5.0 kg
Produktlengde 0.0 mm
Produktbredde 0.0 mm
Produkt tykkelse 0.0 mm
Pakkelengde 0.0 mm
Pakkehøyde 0.0 mm