Til toppen

Megafix R 20Kg

201010105
Prisjakt
pr stk
Butikk symbol
Varen er på lager i 8 av 14 butikker.
Se beholdning og velg Klikk&Hent
for å plukke opp bestillingen i din nærmeste butikk.
Gratis opphenting i butikk
Legg i handlevogn

  • Hent i butikk
  • 30 dagers returrett
Høyverdig, fleksibelt og hurtigherdende sementbasert flislim uten sig for fuktbestandige keramiske fliser og naturstein (limtykkelse opp til 10 mm). Kan brukes inne og ute.


Beskrivelse

KLASSIFISERING I HENHOLD TIL EN 12004 Megafix R er et forbedret (2) hurtigherdende (F) sementbasert (C) lim, uten sig (T), klassifisert som C2FT S1. Megafix R er CE-merket, som angitt i ITT sertifikat nr. 2500702765/Gi (TUM), nr. 25080059/Gi (TUM) og nr. 25080063/Gi (TUM) utstedt av Technische Universität München laboratoriet (Tyskland).

BRUKSOMRÅDE
For liming mot støp, pussflater, herdet betong og gamle gulv innvendig som utvendig av: • Keramisk- og mosaikk flis av alle typer samt steinmaterialer som er fuktstabile. • Isolerende materialer som ekspandert polystyren og polyuretan, gipsplater, glass og steinull, Eraclit®, gassbetong, tresonittplater, lydisolerende plater etc. Noen eksempler på bruk: • Til reparasjon på trafikkerte steder som raskt må tas i bruk, for eksempel offentlige bygninger, fortau, kjøpesentre, utstillingslokaler. • Ved behov for rask flissetting eller reparasjon i svømmebasseng, fabrikklokaler (bryggerier, vinkjellere, meierier etc.), kjøleanlegg. • Rask reparasjon i våtrom, dusj, kjøkken, balkonger. • Liming av ikke-absorberende gulvbelegg på eksisterende gulv, der avbindingstid for andre sementbaserte lim vil være for langsom (for eksempel ved setting av flis på gammelt flislagt gulv). • Setting av marmor og naturstein, til og med lys stein. • Liming av fliser på varmegulv.

TEKNISKE EGENSKAPER
Megafix R er et grått pulver, sammensatt av spesialsementer, velgradert tilslag, syntetiske polymerer og akseleratorer som bidrar til å utvikle en høy heftfasthet alt 2 til 3 timer etter avbinding. Som følge av dette kan flissetting på vegg og gulv fullføres raskt. Gulv kan være klar for belastning etter 24 timer, og kan gås på etter 2 timer. Ved å erstatte vannet i limet med Latex Plus vil sluttproduktet få en høyere fleksibilitet, som spesifisert for klasse C2F S2 (høy fleksibelt lim) i samsvar med EN 12004.

ANBEFALINGER
Bruk aldri Megafix R til: • Setting av flis på flater av metall, gummi PVC og linoleum. • Vegg eller gulv som er utsatt for ekstreme tøyninger eller vibrasjoner (tre, asbestsement osv.). • Festing av isolasjonspanel av ekspandert polystyren med beskyttende film.

RETNINGSLINJER FOR BRUK
Forberedelse av underlaget Underlaget må være jevnt, fast og fritt for løse partikler, fett, olje, maling, voks etc. Fuktige underlag kan forlenge bindetiden til Megafix R. Sementbasert underlag må være ferdig med svinnet før flisarbeider starter. I varmt vær må pusslag få anledning til å herde i minst en uke pr. cm tykkelse. Vanlig sementbasert påstøp må herde i minst 28 døgn, hvis det ikke benyttes MAPEIs mørtler, slik som Mapecem, Mapecem Pronto, Topcem, Topcem Pronto eller VR-Støp. Sørg for nedkjøling av underlaget med vann i ekstrem hete og direkte sollys. Gipsunderlag og anhydritt påstøp må være helt tørre (maks restfuktighet 0,5%), faste og fri for støv. Det er absolutt nødvendig å behandle disse underlag med Primer G eller Primer FR. I områder med store fuktbelastninger skal Primer S benyttes for å prime underlaget. Generelt referer til MAPEI tekniske dokumentasjon vedrørende underlagsreparasjon, reparasjon av sprekker, forterkning av hurtig tørkende påstøp, avretting og sparkling av underlag. Blanding En sekk 20 kg med grå Megafix R blandes med 4,8-5,2 liter vann. Megafix R skal blandes med rent vann og blandes til massen er jevn og fri for klumper. Det anbefales å benytte mekanisk blanding, drill og visp. La blandingen hvile/trekke noen minutter og rør opp igjen rett før bruk. Blandingen må benyttes innen 30 minutter, deretter vil avbindingen starte. Påføring Megafix R påføres ved hjelp av tannsparkel, i inntil 10 mm tykkelse. For å sikre god heft, legg først ut et tynt lag Megafix R på underlaget ved å benytte den rette siden av tannsparkelen. Deretter påføres limet i ønsket tykkelse. Tannsparkelen velges generelt slik at limdekningen blir minst 65% til 70% av flisenes bakside for innendørs bruk på gulv og vegg. For utendørs bruk eller områder utsatt for stor belastning skal 100% avflisenes bakside dekkes med lim. • For mosaikk opp til 5x5 cm, anbefales MAPEI firkanttannet sparkel nr. 4. • For vanlig keramisk veggflis anbefales MAPEI V-tannet sparkel nr. 5. • For gulv, ujevne overflater eller flis med høye ribber anbefales MAPEI V-tannet sparkel nr. 6. • For meget krevende arbeider som utendørs områder utsatt for frost, flislegging i svømmeanlegg og basseng, gulv utsatt for store punktlaster, gulv som poleres på stedet, svalehale flis, flis med høye ribber, flis med store formater, skal også Megafix R påføres på baksiden av flisene. Med store formater gjelder flis større enn 900 cm2 (30x30 cm). For meget absorberende underlag eller arbeid ved høy temperatur bør underlaget forvannes for å opprettholde åpentiden til limet. Flislegging Forfukting av flisene er ikke nødvendig, men kan likevel anbefales dersom det er mye støv på baksiden av flisene. Åpentid til Megafix R er vanligvis 15 til 20 minutter under normal temperatur og fuktighet. Sterk sol, tørr vind, høy temperatur, eller sterkt sugende underlag kan imidlertid føre til at åpentiden reduseres drastisk, i verste fall ned til bare noen få minutter. På grunn av dette er det nødvendig med kontinuerlig sjekk av limets overflate for åavdekke eventuell skinndannelse eller om limet er ferskt som ved påføring. Dersom overflatefilm er dannet skal limet trekkes ut på ny. Det må ikke under noen omstendelighet tilsettes vann til limet for å forsøke å fjerne denne filmen. Resultatet blir da at det dannes en film uten limeeffekt. Flis lagt i Megafix R må ikke utsettes for utvasking eller regn de første 3 timer, og må dessuten beskyttes mot frost og sterk sol i minimum 24 timer etter setting. Punktliming av lydisolerende materialer Punktliming av lydisolerende eller isolerende plater, bør utføres med et pussebrett eller en sparkel. Sparkeltype og størrelse avhenger av jevnheten til underlaget og vekten på platene. Som beskrevet tidligere skal åpentiden observeres nøye. Når tyngre panel limes med kun noen få limepunkter, vil dette kreve bruk av midlertidige støtter som kan fjernes når Megafix R har begynt å avbinde. FUGING Fuging kan skje etter 3 timer med spesiell MAPEI sement- eller epoxybaserte fugemasser, som leveres i flere farger. Ekspansjonsfuger må fuges med fleksible fugemasser fra MAPEI.

GANGBAR
Gulv kan belastes med lett gangtrafikk etter 2 - 3 timer.

FULLT BELASTBAR
Overflater er bruksklare etter ca. 24 timer. Vann- og svømmebassenger kan fylles etter 3 dager.

RENGJØRING
Verktøy kan vaskes med rent vann før herding. Flater bør rengjøres med en fuktig klut. Vann på flatene bør kun benyttes i moderate mengder og først etter noen timer.

FORBRUK
1,2 kg/m2 per mm tykkelse. Keramisk flis: - Mosaikk og små fliser (sparkel nr. 4/5): 2-3 kg/m². - Fliser med normal størrelse (sparkel nr. 5/6): 4-5 kg/m²; - Store fliser, gulv, utendørs (sparkel nr. 6, 10 eller større): > 6 kg/m². Punktliming: - Ekspanderte materialer etc.: 0,5 - 0,8 kg/m². - Gipsbasert veggplate, siporex: 1,5 kg/m². - Fullstendig liming på ru flater: 2,5 kg/m².

EMBALLASJE
Grå Megafix R leveres i 20 kg sekker.

LAGRING
Megafix R kan lagres i inntil 12 måneder, tørt i lukket originalemballasje, innendørs. Lengre lagring kan føre til at avbindingstiden forlenges, men uten at produktegenskapene påvirkes. Produktet er i samsvar med kravene i Annex XVII av regulativet (EC) No 1907/2006 (REACH), punkt 47.

SIKKERHETSINSTRUKSER FOR BLANDING OG PÅFØRING
Megafix R er irriterende og inneholdende sement som i kontakt med svette eller andre kroppsvæsker forårsaker en irriterende alkalisk reaksjon og et allergisk utslett på personer som er følsomme for slike produkter. Det anbefales å bruk vernehansker og vernebriller samt ta de vanlige forhåndsreglene for bruk av kjemikalier. For ytterligere og fullstendig informasjon vedrørende sikker håndtering av våre produkter, vennligst se vår siste utgave av sikkerhetsdatablad for produktene.
PRODUKT FOR PROFESJONELT BRUK.

MERK
De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne produktbeskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om produktene. All overstående informasjon må likevel betraktes som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktet må på forhånd forsikre seg om at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse. Brukeren står selv ansvarlig dersom produktet blir benyttet til andre formål enn anbefalt eller ved feilaktig utførelse. Vennligst referer til siste oppdaterte versjon av teknisk datablad som finnes tilgjengelig på vår webside www.mapei.no

Vekt pr. enhet 20.0 kg
Produktlengde 0.0 mm
Produktbredde 0.0 mm
Produkt tykkelse 0.0 mm
Pakkelengde 0.0 mm
Pakkehøyde 0.0 mm