Til toppen

Proff Betingelser

Jeg forsikrer at opplysningene gitt i denne søknaden er fullstendige og riktige, og at jeg er den signaturberettigete i søkerbedriften til å tegne slik fakturaavtale med Right Price Tiles, og kan legitimere det med BANK ID. Jeg aksepterer at jeg kan bli holdt personlig ansvarlig for brukt kreditt om slik fullmakt fra bedriften ikke foreligger. Vi binder oss til enhver tid gjeldende betalingsvilkår og er innforstått med at varene selges med salgspant. Det er vårt ansvar å opplyse om de ansvarlige med rett til å handle. Vi er også innforstått med at Right Price Tiles kan avslå søknaden uten nærmere forklaring etter at kredittsjekken er gjennomført og at Right Price Tiles til enhver tid kan justere bevilget kreditt.